10.3.2021 – Χ.Α: Τεχνική εικόνα για τις μετοχές των ΙΝΤΚΑ, ΙΝΚΑΤ, και ΙΝΛΟΤ

Η μετοχή της Intracom έκλεισε στα 0,88 ευρώ με πτώση 0,23%, δείχνοντας να βρίσκει σημαντική αντίσταση στα τρέχοντα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,90 ευρώ με την επόμενη στα 1,08 ευρώ, και η στήριξη στα 0,76 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται.

  • Η σταθεροποίηση της μετοχής στο εβδομαδιαίο διάγραμμα πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (0,81 ευρώ) τις τελευταίες εβδομάδες, αυξάνει τις προσδοκίες για επίπεδα άνω του 1,0 ευρώΜ.Ο όγκου 30 ημερών 210,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +14,73%

Απόδοση 3μηνου +4,76%

Απόδοση 6μηνου +44,26%

Απόδοση από 1/1 +5,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων +137,84%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,915 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,28 ευρώ

Καθαρή Θέση 242,3 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 3,19

P/BV 0,27

Ξένα/Ιδία 0,49

ROE +2,75%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 36,89%

Κεφαλαιοποίηση 66,88 εκατ. ευρώ

****

Η μετοχή της Ιντρακόμ Κατασκευές έκλεισε στα 1,365 ευρώ με πτώση 1,79%, διατηρώντας την ήπια ανοδική της κίνηση, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,46 ευρώ και η στήριξη στα 1,26 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 19,02 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +14,23%

Απόδοση 3μηνου -5,54%

Απόδοση 6μηνου +16,67%

Απόδοση από 1/1 +0,74%

Απόδοση 52 εβδομάδων +55,11%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,48 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,58 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση 60,0 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,87

P/BV 0,73

Ξένα/Ιδία 1,32

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* 

Κεφαλαιοποίηση 43,68 εκατ. ευρώ

***

Η μετοχή της Intralot έκλεισε στα 0,188 ευρώ με άνοδο 2,17%, πραγματοποιώντας ήπιες διακυμάνσεις στις τελευταίες συνεδριάσεις, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,197 ευρώ και η στήριξη στα 0,169 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να συνεχίζονται.

  • Η προσοχή παραμένει εστιασμένη στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, και ειδικότερα στην  παραμονή της μετοχής πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,186 ευρώ), γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερα επίπεδαΜ.Ο όγκου 30 ημερών 322,0 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -6%

Απόδοση 3μηνου +8,05%

Απόδοση 6μηνου +48,03%

Απόδοση από 1/1 +21,29%

Απόδοση 52 εβδομάδων +36,23%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,226 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,072 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια/Καθαρή Θέση -174,2 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 

P/BV 

Ξένα/Ιδία –

ROE 

Δείκτης Φερεγγυότητας* –

Κεφαλαιοποίηση 29,51 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


  • Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter:

https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem