Η καθαρά επενδυτική ενδεκάδα του ελληνικού χρηματιστηρίου

Η καθαρά επενδυτική ενδεκάδα του ελληνικού χρηματιστηρίου ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Μετοχές εταιρειών με παρόν και μέλλον, μεγάλης εμπορευσιμότητας και με περιθώρια ανόδου τέτοια που να δικαιολογούν την ανάληψη του σχετικού ρίσκου την οποία πάντα ενέχει η ενασχόληση με το αντικείμενον μίας χρηματιστηριακής αγοράς. TΕΡΜΑ: ΟΤΕ ΑΜΥΝΑ: Δεξιά:- TIT(C) Κεντρικοί:- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΓΕΚΤΕΡΝΑ Αριστερά:–  VIOHALCO ΚΕΝΤΡΟ: … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η καθαρά επενδυτική ενδεκάδα του ελληνικού χρηματιστηρίου.