Η καθαρά επενδυτική ενδεκάδα του ελληνικού χρηματιστηρίου

  • Η καθαρά επενδυτική ενδεκάδα του ελληνικού χρηματιστηρίου

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Μετοχές εταιρειών με παρόν και μέλλον, μεγάλης εμπορευσιμότητας και με περιθώρια ανόδου τέτοια που να δικαιολογούν την ανάληψη του σχετικού ρίσκου την οποία πάντα ενέχει η ενασχόληση με το αντικείμενον μίας χρηματιστηριακής αγοράς.

  • TΕΡΜΑ:

ΟΤΕ

  • ΑΜΥΝΑ:

Δεξιά:- TIT(C)

Κεντρικοί:- ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ – ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Αριστερά:–  VIOHALCO

  • ΚΕΝΤΡΟ:

Αμυντικό χαφ:– ALPHA BANK

ΒΟΧ to BOX:– MYTIΛΗΝΑΙΟΣ

Δημιουργικό χαφ:– LAMDA DEVELOPMENT

  • ΕΠΙΘΕΣΗ

Δεξιά:– ΔΕΗ

Σέντερ φορ:– INTRACOM

Αριστερά:– ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ