(1) Χ.Α: Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα (9-11 Μα’ί’ου 2020)

______________________

(1) Χ.Α: Πολλά μικρά και μεγάλα ενδιαφέροντα (9-11 Μα’ί’ου 2020) – ΜΕΡΟΣ α’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώθηκε για την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της εταιρίας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» μέχρι του ποσού των €150 εκ., σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 13 Μαΐου 2019. Για την υλοποίηση της πρώτης εκταμίευσης, συνολικού ποσού €16.489.573,60, ήτοι €0,20 ανά μετοχή, ως ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) ορίστηκε η Πέμπτη 14 Μαΐου 2020.

 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ TITC
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
11,6200 -4,28% 1.258.997 08/05/2020
12,1400 -2,10% 953.669 07/05/2020
12,4000 -0,96% 360.090 06/05/2020
12,5200  0,32% 572.465 05/05/2020
12,4800 -1,11% 582.499 04/05/2020
12,6200 -4,25% 988.223 30/04/2020
13,1800  1,54% 859.538 29/04/2020
12,9800  2,69% 1.556.201 28/04/2020
12,6400  7,67% 1.855.188 27/04/2020

***

ΤΑΜΠΛΟ Χ.Α: Όταν σνομπάρεις επί μία τουλάχιστον 10ετία σαν μεγαλομέτοχοι και διοίκηση την μετοχή σου, γιατί να ασχολούνται μαζί της οι υπόλοιποι; Αρκετά τα παραδείγματα και είναι αν μη τι άλλο επιβαρυντικό στοιχείο για την… χρόνια αναιμία που παρατηρείται σε σημαντικό κομμάτι του ελληνικού χρηματιστηρίου. Χαρακτηριστικότερα τα παραδείγματα εταιρειών όπως αυτών των ΚΕΠΕΝΟΥ, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, SPACE, NAYΠAKTOY, ΜΕΝΤΙ, ΜΕΒΑΚΟ κ.α.,κ.α…

Intercontinental: Στα €6,90 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2019- Ο Όμιλος συνέχισε την εφαρμογή του Επενδυτικού του Σχεδίου στο 2019, αξιολογώντας διάφορες επενδυτικές ευκαιρίες, ι προβαίνοντας στην αγορά ενός επιπλέον επαγγελματικού ακινήτου στις 8 Απριλίου 2019 (τίμημα € 1,19 εκ.) παρέχοντας ένα άμεσο κέρδος από αναπροσαρμογή σε εύλογη αξία € 150 χιλ.(12,65%), καθώς και στην πώληση τριών (3) ακινήτων επιτυγχάνοντας κέρδος € 554 χιλ. (18,8%) σε σχέση με τη λογιστική τους αξία, (€ 1 εκ. ή 38,4% σε σχέση με την τιμήαπόκτησής τους).

 • Συνολικά, την 31.12.2019, ο Όμιλος διέθετε 34 ακίνητα, από τα οποία 32 είναι επενδυτικά ακίνητα, ενώ 2 ιδιοχρησιμοποιούνται. Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, που προϋπήρχαν στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου πριν από την 1-1-2019,όπως υπολογίστηκαν από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σημείωσαν περαιτέρω αύξηση στο 2019.
 • Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων φτάνει τα € 94,2 εκ. Η μικρή μείωση
  της αξίας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε
  επίπεδο Εταιρείας οφείλεται στη νέα διάρθρωση του χαρτοφυλακίου μετά από τις
  τελευταίες αγοραπωλησίες. Ο Όμιλος προέβη σε εκτίμηση της εύλογης αξίας και των
  2 ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται, η οποία την 31.12.2019 ανέρχεται σε € 2,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΙΝΤΕΡΚΟ

 • ΤΙΜΗ: 6,4000 ευρώ
 • ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ: 67,2 εκατ. ευρώ
 • Εσωτερική Λογιστική αξία της μετοχής (NAV p.s.): € 7,27 (2018: € 6,97)
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μετ.%
7 ημερών 6,300 6,600 0,00
30 ημερών 6,000 6,700 -0,78
3 μηνών 5,900 8,200 -16,88
6 μηνών 5,900 8,350 -3,03
12 μηνών 5,900 8,350 -1,54


Ρόλος του Ατομικού Συμφέροντος (Role of individual interest)

Ατομικό συμφέρον είναι, σύμφωνα με ορισμένους οικονομολόγους, ο κύριος κύριος μοχλός λειτουργίας των αγορών.

Όλοι οι φορείς της οικονομικής δραστηριότητας, καταναλωτές, παραγωγοί, εργαζόμενοι, επενδυτές, ιδιοκτήτες γης και ακινήτων και άλλοι, επιδιώκουν να ικανοποιήσουν όσο γίνεται καλύτερα το ατομικό τους συμφέρον.

Σύμφωνα με τον Adam Smith, αυτό δε δημιουργεί προβλήματα για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Αντίθετα συμβάλλει σε αυτήν διότι δίνει προσανατολισμό και συνέπεια στην οικονομία, η οποία, διαφορετικά, λειτουργώντας χωρίς την άσκηση πίεσης και χωρίς κεντρική κατεύθυνση από κάποιο όργανο, θα κατέληγε σε χάος.

Στην πράξη, σε ορισμένες περιπτώσεις οι φορείς οικονομικής δραστηριότητας ενδέχεται να αυτοπεριορίζουν την επιδίωξη του ατομικού τους συμφέροντος είτε από αλτρουισμό είτε για χάρη άλλων ευρύτερων κοινωνικών στόχων (π.χ. προστασία φυσικού περιβάλλοντος).

What Is a Conflict of Interest? Give Me Some Examples

****

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟ – ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, μόλις 0,7 εκατ. ευρώ!!!

****Μη-Ορθολογικός Επενδυτής (Noise trader)

Noise trader είναι ο επενδυτής ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις για αγορά ή πώληση μετοχών χωρίς τη χρήση των θεμελιωδών δεδομένων. Οι επενδυτές αυτοί ακολουθούν αγελαία συμπεριφορά και υπεραντιδρούν σε καλά ή άσχημα γεγονότα.

Η παρουσία των noise traders στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μπορεί να προκαλέσει αποκλίσεις από τα αναμενόμενα επίπεδα τιμών, ακόμη κι αν όλοι οι υπόλοιποι traders είναι ορθολογικοί.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ακόμη κι εάν ένας επαγγελματίας διαχειριστής κεφαλαίων έχει εντοπίσει μία περίπτωση μη ορθολογικής αποτίμησης, πριν αποφασίσει να την εκμεταλλευτεί θα πρέπει να λάβει υπόψη του και τους noise traders.

Η συμπεριφορική χρηματοοικονομική θεωρεί και την τεχνική ανάλυση κομμάτι του noise trading, διότι βασίζεται σε τεχνικές και δείκτες που δεν σχετίζονται με τα θεμελιώδη δεδομένα μιας εταιρίας.

****

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΧΕ- ΠΡΩΤΙΕΣ ΓΙΑ OPTIMA: Την πρώτη θέση στην κατάταξη των χρηματιστηριακών σε ό,τι αφορά τα ΣΜΕ του FTSE 25 τον Απρίλιο 2020, κατέκτησε η Optima Bank με ποσοστό 37,55%, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Εθνική ΑΧΕ (14,19%)  και στην τρίτη η Eurobank Equities (13,07%).

 • «Περνώντας» στα δικαιώματα του FTSE 25, την πρώτη θέση τον Απρίλιο καταλαμβάνει η Optima Bank με ποσοστό 48,67%, τη δεύτερη θέση η Εθνική Χρηματιστηριακή (25,49%) και την τρίτη η Eurobank Equities με 19,97%.

Παράλληλα, στο πρώτο τετράμηνο του 2020, στα ΣΜΕ του FT25, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Optima Bank με 30,62%, στη δεύτερη θέση η Eurobank Equities με 16,85% και στην τρίτη η Παντελάκης Χρηματιστηριακή με 12,45%.

MHNYMATA ΑΠΟ FORUMS (με νόημα και ουσία)

 • Αν εξελιχθούν τα πράγματα στον τουρισμό σύμφωνα με την πρόβλεψη 8 δις έναντι 18 δις το 2019 τότε η ΑUTOHELLAS δεν θα έχει ζημιές το 2020. Την θεωρώ την Νo1 επιλογή για μακροχρόνιους επενδυτές…
 • Το μεγάλο στοίχημα είναι αν δώσει μέρισμα. Αν δώσει μέρισμα τότε θα ξεκολλήσει. Η λογική λέει πάντως ότι μακροχρόνια ο ΛΥΚΟΣ θα ανήκει στους ευνοημένους.

ΓΡΑΦΤΗΚΕ στις 25.4.2020 – Η ΕΥΡΩΒ Σήμερα – Αύριο

Η ΕΥΡΩΒ με 3.7 δις Μετοχές και Ονομ. Τιμή 0,25 € με καθημερινούς Όγκους μεταξύ Κ-10 εκ. με 20 εκ. και με καθαρά Κέρδη 0,16 €/Μετοχή βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν μέσω Κρίσης Κοροναϊού 9 λεπτά πάνω από την Ονομαστική της ..! και με όγκο που αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου των Μετοχών της στη φάση συσσώρευσης, μεταξύ των 0,31 με 0,36 στα Ιστορικά χαμηλά της και υπερπουλημένη. Είναι Ξεφόρτωμα; είναι λόγω τη Καραντίνας;
Μόλις Αρθούν τα περιοριστικά μέτρα θα δείξει. -Πάντως κατά την ταπεινή μου γνώμη το ελατήριο έχει συμπιεστεί αρκετά και από στιγμή σε στιγμή περιμένω να εκτιναχθεί σε δύο φάσεις .
α) πάνω από τα 0,52 € και β) πάνω από τα 0,90 €
η Άρση των περιοριστικών μέτρων θα δείξει.
Μιας και το συζητουσαμε, ειδα ανακοινωσεις EΥΡΩΒ και αντιπροεδρος του ΔΣ της εχει ξεφορτωσει 2.000.000 τεμαχια, πουλωντας και στο 0.33. Το λεω για να μην καει κοσμος που βλεπει οτι επεσε 65% απο το μεγιστο του 2020 και ενδεχομενως αγοραζει με την ιδια λογικη που αγοραζει προιοντα οταν εχουν εκπτωση. Ειμαι παντα της λογικης οτι οι μεσα ξερουν κατι παραπανω σε σχεση με εμας τους μαριδαιους, για αυτο απο εμενα ΠΡΟΣΟΧΗ.

Καλημέρα φίλοι μου, το διάγραμμα για σήμερα (7/5/2020)

Παρατήρηση από το 0,34 μέχρι το 0,30 λέγεται ξεπούλημα – από κει και κάτω μέχρι το 0,25 λέγεται ευτελισμός και μετά από κει και κάτω λέγεται χάρισμα -να δούμε τι θα δούμε μέχρι το τέλος του Μήνα