@3:05μμ – Πως κινούνται αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α οι 31 πρώτες σε κ/φση

@3:05μμ – Πως κινούνται αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α οι 31 πρώτες σε κ/φση


@1:38μμ – Πως κινούνται αυτή την στιγμή στο ταμπλό του Χ.Α οι 31 πρώτες σε κ/φση