09/12- Χ.Α & Μarkets: Με την γλώσσα των αριθμών…

ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ TΡAΠEZIKEΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΔΕΟΝΤΩΣ 


  • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ από 1.11.2020