01.12.2020 – Οι πρωταθλητές και οι ουραγοί του εννεαμήνου- Θεμελιώδη και τεχνική εικόνα

 

Ο γενικός δείκτης δείχνει να σταθεροποιείται στα τρέχοντα επίπεδαπαραμένοντας κοντά στην αντίσταση του 61,8% του Fibonacci, στις 745 μονάδες, με την στήριξη να βρίσκεται  στις 650 μονάδες (γραμμή ΓΔ), ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 62,82 εκατ. τεμάχια, έναντι 42,63 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα συνεχίζει να διαπραγματεύεται ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος πραγματοποίησε μηνιαία κέρδη 31,90% και απώλειες 23,69% στο εννεάμηνο, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.786 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.490 μονάδες (γραμμή ΓΔ).


Σε κρίσιμα τεχνικά επίπεδα διαπραγματεύεται και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησηςο οποίος πραγματοποίησε μηνιαία κέρδη 18,77% και απώλειες 14,46% στο εννεάμηνο, ολοκληρώνοντας οριακά κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.036 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 936 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 5,85 εκατ. τεμάχια, έναντι 5,88 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Αδυναμία να κινηθεί για ακόμη μία συνεδρίαση προς υψηλότερα επίπεδα εμφάνισε ο τραπεζικός δείκτηςο οποίος πραγματοποίησε μηνιαία κέρδη 69,63% και απώλειες 54,76% στο εννεάμηνο, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στις 434 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 330 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 36,62 εκατ. τεμάχια έναντι 30,09 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Από τις μετοχές του FTSE25

Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε στα 12,98 ευρώ αμετάβλητηολοκληρώνοντας το εννεάμηνο με κέρδη 72,95%, με το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 13,06 ευρώ και η στήριξη στα 12,03 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 79,25 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +13,46%

Απόδοση 3μηνου +9,44%

Απόδοση 6μηνου +29,28%

Απόδοση από 1/1 +72,95%

Απόδοση 52 εβδομάδων +78,07%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,22 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 5,44 ευρώ

Καθαρή Θέση 483,28 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 4,17

P/BV 3,11

Ξένα/Ιδία 1,24

ROE +12,13%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 28,92%

Κεφαλαιοποίηση 1,5 δισ. ευρώ


Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε στα 1,12 ευρώ με άνοδο 0,90%,  ολοκληρώνοντας το εννεάμηνο με απώλειες 62,54%, με την προσοχή να εστιάζεται στο εάν η μετοχή θα καταφέρει να διασπάσει βραχυπρόθεσμα τον ΚΜΟ200 ημερών (1,38 ευρώ) ή όχι, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,29 ευρώ και η στήριξη στο 1,0 ευρώ. Η μετοχή σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις συστημικές τράπεζες συνεχίζει να διαπραγματεύεται κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας το σήμα αγοράςΜ.Ο όγκου 30 ημερών 11,91 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +70,99%

Απόδοση 3μηνου -8,94%

Απόδοση 6μηνου -20,85%

Απόδοση από 1/1 -62,54%

Απόδοση 52 εβδομάδων -64,78%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,394 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,515 ευρώ

Καθαρή Θέση 7,64 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 17,51

P/BV 0,06

Ξένα/Ιδία 

ROE 1,86%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 11,30%

Κεφαλαιοποίηση 489,10 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Eurobank έκλεισε στα 0,4897 ευρώ με πτώση 1,65%, ολοκληρώνοντας τον μήνα με κέρδη 72,01%, παραμένοντας πάνω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να περιορίζεται στις τελευταίες συνεδριάσειςΗ αντίσταση βρίσκεται στα 0,55 ευρώ και η στήριξη στα 0,468 ευρώ, με την επόμενη στα 0,377 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 11,91 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +72,01%

Απόδοση 3μηνου +20,82%

Απόδοση 6μηνου +28,87%

Απόδοση από 1/1 -46,77%

Απόδοση 52 εβδομάδων -48,78%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,9505 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,275 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,34 δισ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 1,44

P/BV 0,34

Ξένα/Ιδία –

ROE +6,51%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 8,64%

Κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ


Από τις μετοχές του FTSEM

Η μετοχή των Πλαστικών Θράκης έκλεισε στα 3,20 ευρώ με πτώση 2,44%ολοκληρώνοντας το εννεάμηνο με κέρδη 60,40%, υποχωρώντας σήμερα κάτω από το όριο της υπεραγορασμένης ζώνης, διατηρώντας όμως το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 3,47 ευρώ και η στήριξη στα 2,95 ευρώ. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 82,49 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +24,03%

Απόδοση 3μηνου +63,27%

Απόδοση 6μηνου +86,70%

Απόδοση από 1/1 +60,40%

Απόδοση 52 εβδομάδων +58,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,50 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,32 ευρώ

Καθαρή Θέση 165,05 εκατ. ευρώ (στοιχεία εννεαμήνου)

BV 3,77

P/BV 0,85

Ξένα/Ιδία 0,24

ROE +15,11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,7%

Κεφαλαιοποίηση 140,0 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της MIG έκλεισε στα 0,0373 ευρώ με πτώση 1,06%, ολοκληρώνοντας τον μήνα με κέρδη 63,60% και το εννεάμηνο με απώλειες 58,78%, δείχνοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις να έχει σταθεροποιηθεί πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (0,0337 ευρώ). Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,05 ευρώ και η στήριξη στα 0,0258 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 4,31 εκατ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +63,60%

Απόδοση 3μηνου -27,57%

Απόδοση 6μηνου -43,48%

Απόδοση από 1/1 -58,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων -60,65%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,1296 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,0213 ευρώ

Καθαρή Θέση 120,41 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,13

P/BV 0,286

Ξένα/Ιδία 11,57

ROE -71,36%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 5,69%

Κεφαλαιοποίηση 35,04 εκατ. ευρώ


Από τις μετοχές του Small Cap

Η μετοχή της PASAL έκλεισε στα 1,35 ευρώ αμετάβλητη, ολοκληρώνοντας τον μήνα με κέρδη 92,86και το εννεάμηνο με κέρδη 100,27%Η μετοχή συνεχίζει να διαπραγματεύεται στα πρόσφατα υψηλά της, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 1,35 ευρώ και την επόμενη στα 1,48 ευρώ, και η στήριξη στα 0,96 ευρώ, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,44 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +92,86%

Απόδοση 3μηνου 98,53%

Απόδοση 6μηνου +81,26%

Απόδοση από 1/1 +100,27%

Απόδοση 52 εβδομάδων +52,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,40 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,4841 ευρώ

Καθαρή Θέση 8,13 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,48

P/BV 2,81

Ξένα/Ιδία 2,86

ROE +340,54%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 24,28%

Κεφαλαιοποίηση 22,73 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της Σαραντόπουλος παρέμεινε στα 1,17 ευρώολοκληρώνοντας το εννεάμηνο με απώλειες 64,55%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,40 ευρώ και η στήριξη στα 1,09 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 267,11 τεμάχια.

Απόδοση μηνός -10%

Απόδοση 3μηνου -6,40%

Απόδοση 6μηνου -39,06%

Απόδοση από 1/1 -64,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων -64,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,15 ευρώ

Καθαρή Θέση 3,16 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,76

P/BV 1,54

Ξένα/Ιδία 3,59

ROE 6,69%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 13,59%

Κεφαλαιοποίηση 4,89 εκατ. ευρώ


Η μετοχή της ΛΟΓΟΣ παρέμεινε στα 0,48 ευρώ, ολοκληρώνοντας τον μήνα με απώλειες 21,31%Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,55 ευρώ και η στήριξη στα 0,41 ευρώ, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 1,64 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -21,31%

Απόδοση 3μηνου -28,89%

Απόδοση 6μηνου -21,31%

Απόδοση από 1/1 +4,35%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,73%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,88 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,448 ευρώ

Καθαρή Θέση 6,37 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,34

P/BV 0,36

Ξένα/Ιδία 0,06

ROE 1,78%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 73,15%

Κεφαλαιοποίηση 2,28 εκατ. ευρώ

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Πτωτικές τάσεις επικράτησαν για τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,013με πτώση 81,16%, και του δεκαετούς στο 0,633με πτώση 4,17%.


Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στις ΗΠΑ ο δείκτης Dow Jones μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε buyμε τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να διατηρούν το σήμα τους σε strong buy. Στην Ευρώπη ο δείκτης DAX 30 συνεχίζει να διαπραγματεύεται με σήμα strong buyο δείκτης FTSE 100 μετέτρεψε το σήμα του από strong buy σε buyενώ ο δείκτης CAC 40 παραμένει με σήμα strong buyόπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem