01.02.2022- Χ.Α: Ολες οι Ανακοινώσεις (24) των εισηγμένων Εταιρειών της 31ης ΙΑΝ 2022

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

IDEAL HOLDINGS A.E.:  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

19:32 31 Ιαν 2022  –  [ΙΝΤΕΚ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

18:48 31 Ιαν 2022  –  [ΟΤΟΕΛ]
Ανακοινώσεις

SPACE HELLAS Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

18:38 31 Ιαν 2022  –  [ΣΠΕΙΣ]
Αλλαγή στην Σύνθεση του ΔΣ ή ανώτατων στελεχών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια

17:36 31 Ιαν 2022  –  [ΕΛΠΕ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

INTRAKAT Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17:11 31 Ιαν 2022  –  [ΙΝΚΑΤ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2022

16:31 31 Ιαν 2022  –  [ΜΠΡΙΚ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

16:30 31 Ιαν 2022  –  [ΚΡΙ]
Ανακοινώσεις

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

14:49 31 Ιαν 2022  –  [ΤΕΝΕΡΓ]
Οικονομικό Ημερολόγιο

MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

10:23 31 Ιαν 2022  –  [ΜΕΡΚΟ]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.:  Απόκτηση Ιδίων Μετοχών

10:00 31 Ιαν 2022  –  [ΜΥΤΙΛ]
Ανακοινώσεις

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.:  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006

09:45 31 Ιαν 2022  –  [ΚΜΟΛ]
Ανακοινώσεις

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A:  Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

09:40 31 Ιαν 2022  –  [TITC]
Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών

LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.:  Αγορά ιδίων μετοχών

09:30 31 Ιαν 2022  –  [ΛΑΜΔΑ]