ΧΠΑ: Το ΣΜE του Ftse25 γύρισε σε discount 0,25% σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης

ΧΠΑ

Επιστροφή των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, όμως παρά τις συνεχιζόμενες μετακυλίσεις θέσεων, μικρή αύξηση παρουσίασαν οι συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη.

Σημαντικά μειωμένος ο όγκος στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (61.422 συμβόλαια). Στα 7.434 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 7.351, 4.488 για τον Φεβρουάριο και 2.863 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 133) κινήθηκε μεταξύ 129,75 και 136,25 μονάδων, γυρίζοντας σε discount 0,25%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Μικρός, ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (7.000 ΔΕΗ, 120.000 Εθνική, 5.000 ΕΧΑΕ, 7.350 Motor Oil), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (1.040), ΔΕΗ (816), Alpha Bank (9.221), Eurobank (13.283), Πειραιώς (16.346), Εθνική (17.303), MIG (942), Μυτιληναίο (225), ΟΤΕ (949), Ελ. Πετρέλαια (161), Motor Oil (239), Τιτάνα (128), Frigoglass (134), Jumbo (223).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα του δείκτη FTSE/ASE Large Cap αυξήθηκε στο 50%, ενώ ο όγκος συναλλαγών ήταν στα 830 δικαιώματα (815 αγοράς και 15 πώλησης).

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (4.091.527 τεμ.). Πειραιώς (1.183.662 τεμ.), Alpha Bank (4.661.605 τεμ.) και Eurobank (2.331.175 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance