ΧΑΑ: Το κλειστό κλαμπ των εταιριών που επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Μερίσματα

Aπό το Δισέλιδο του Μάνου Χατζηδάκη στην εφημερίδα ΚΕΦΑΛΑΙΟ της 28-29 Απριλίου 2016 

Το κλειστό κλαμπ των εταιριών που επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Λιγοστεύουν κάθε χρόνο οι εταιρίες που μοιράζουν μερίσματα στο ΧΑ. Οι λόγοι που οδηγούν όλο και πιο λίγες εταιρίες στην διανομή μερισμάτων

 

Μόλις 29 εισηγμένες εταιρίες έχουν ανακοινώσει ότι μοιράσουν μέρισμα ή επιστροφή κεφαλαίου για την χρήση του 2015 στους μετόχους τους, πλήθος που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τα ιστορικά δεδομένα του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Αν και το νούμερο δεν είναι οριστικό καθώς εκκρεμούν ακόμα οι αποφάσεις των τακτικών γενικών συνελεύσεων, η τελική διαφορά θα είναι της τάξεως των 3-4 εταιριών διατηρώντας το αρνητικό ρεκόρ για την χρήση του 2016.  Ωστόσο η διανομή των μερισμάτων σαν απόλυτο μέγεθος δεν είναι η μικρότερη  αφού το 2013 είχαν διανεμηθεί στους μετόχους τα λιγότερα μετρητά (509 εκατ. ευρώ.).

Η καλύτερη χρονιά στην ιστορία του ΧΑ ήταν το 2007, όταν από μια συνολική κερδοφορία των 10,5 δις ευρώ οι εισηγμένες μοίρασαν 5,4 δις ευρώ στους μετόχους τους. Μάλιστα, τα μερίσματα του 2007 είχαν μηδενικό συντελεστή παρακράτησης στα διανεμόμενα κέρδη γεγονός που σημαίνει ότι οι μέτοχοι καρπώθηκαν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από την καθαρή κερδοφορία εκείνης της χρονιάς.

Στο όχι και τόσο μακρινό 2008, στο ξεκίνημα της κρίσης, ο αριθμός των εισηγμένων εταιριών που είχαν μοιράσει μέρισμα ήταν 160 και τα μερίσματα που μοιράστηκαν ήταν 2,7 δις ευρώ. Έκτοτε έχουν μεσολαβήσει πολλά τα οποία επηρέασαν τόσο την μερισματική πολιτική των εταιριών όσο και την δυνατότητα τους να προβαίνουν σε διανομές μερισμάτων:

 

  • Η φορολογία των εταιρικών κερδών των εισηγμένων αυξήθηκε από 25% σε 26% και εν συνεχεία σε 29%. Επίσης τα προς διανομή μερίσματα φορολογήθηκαν με 10% ενώ για το 2016 η φορολογία είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ανέβει στο 15% το οποίο μεταφράζεται σε φορολογικό συντελεστή διανεμόμενων κερδών 39,7%. Αν σε αυτό το ποσοστό υπολογιστεί και η επιβάρυνση της κλίμακας του φόρου αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα τότε ο μέτοχος επιβαρύνεται με την υψηλότερη φορολογία στην ιστορία των μερισμάτων στο ΧΑ. Επομένως ένα το κρατούμενο: Για κάθε ένα ευρώ που μοιράζουν οι εταιρίες στο μέτοχο φθάνουν λιγότερα από 60 λεπτά.
  • ___
  • Οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και η αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις έχει οδηγήσει σε αναδίπλωση πολλές διοικήσεις σε ότι αφορά την μερισματική τους πολιτική. Παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποιες περιπτώσεις με πολλά μετρητά στο ταμείο οι εταιρίες να μοιράζουν μόνο τα απολύτως αναγκαία κεφάλαια, όσα δηλαδή προβλέπονται ως πρώτο μέρισμα από το νόμο.
  • Οι εταιρίες μπορούν να διανείμουν το 35% των καθαρών κερδών τους μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού και των κερδών από την εκποίηση μετοχών οι οποίες κατέχονται τουλάχιστον από δεκαετίας και αντιπροσωπεύουν συμμετοχή ανώτερη του 20% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής τους εταιρείας. Η απόφαση ωστόσο τελεί υπό την αποδοχή της Γενικής Συνέλευσης η οποία μπορεί να αποφασίσει την μη διανομή με πλειοψηφία 65%. Δύο στα δύο: Ακόμα και μια εταιρία με κέρδη και ανθηρό ταμείο έχει τον τρόπο να μην δώσει μέρισμα.
  • ___
  • Οι εμπορικές τράπεζες έχουν να μοιράσουν μέρισμα από το 2008. Αρχικά οι προνομιούχες μετοχές αποτελούσαν ένα σημαντικό εμπόδιο αφού ακόμα και αν οι τράπεζες εμφάνιζαν κερδοφορία θα έπρεπε να εξυπηρετήσουν πρώτα το υψηλό κουπόνι των προνομιούχων μετοχών (8-10% για 4,5 δις ευρώ περίπου) και εν συνεχεία να μοιράσουν μερίσματα.
  • ___
  • Λόγω του PSI και PSI+, των υψηλών προβλέψεων αλλά και άλλων δυσμενών παραγόντων (αναδιαρθρώσεις, αύξηση ELA) οι τράπεζες δεν κατάφεραν επί οκτώ συνεχόμενες χρήσεις να εμφανίσουν κερδοφορία στο μητρικό σχέδιο ικανή να αποδώσει έστω και κάποιο συμβολικό μέρισμα. Αν και ο αριθμός των τραπεζών είναι μικρός η συνεισφορά τους στα διανεμόμενα μερίσματα ήταν πάντα υψηλή: Σχεδόν το 40% με 50% των συνολικών μερισματικών ροών προέρχεται από τα κέρδη των τραπεζών.

 

Το μέρισμα είναι η ανταμοιβή του μετόχου και ειδικά στις περιόδους που διανύουμε η μοναδική ίσως ανταμοιβή αφού πολλές εισηγμένες δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη δραστηριότητα στο ταμπλό ή απλώς τιμωρούνται στην αποτίμηση τους λόγω του ρίσκου της χώρας.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες εταιρίες στον κόσμο έχουν παράδοση στην συστηματική διανομή μερισμάτων.

Στο χρηματιστήριο η σχετική λίστα παρουσιάζει σταθερά φθίνουσα πορεία λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική οικονομία.

Ακόμα και έτσι ωστόσο οι εταιρίες που είναι σταθερά παρούσες σε αυτή την λίστα αξίζουν της προσοχής των επενδυτών καθώς σε βάθος χρόνο δικαιολογούν πάντα την διακράτηση τους.