Υπόκλιση με δέος μπροστά στο νέο μεγαλείο τους!!

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ (ΜΕΤ)ΕΞΕΛΙΞΗ σε χρόνο Dt:
ΕΝΑ ευρώ η τιμή της αμκ της ΕΥΡΩΒ στο 0,5480 ευρώ τώρα… 
ΔΥΟ ευρώ της ΑΛΦΑ, στα 1,3600 τώρα… 
0,3000 ευρώ της ΕΤΕ ΒΑΝΚ και 0,2030 ευρώ… 
0,3000 ευρώ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ και τώρα στο 0,1360 ευρώ… 
  • Δηλαδή για να βρεθούν ξανά στις τιμές των αμκ τους θα πρέπει να ενισχυθούν
κατά 82,3% η μτχ της ΕΥΡΩΒ,
κατά 47% η της ΑΛΦΑ,
κατά 47,8% η αντίτοιχη της ΕΤΕ και
κατά 120,6% αυτή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ!!! 

penna με την υπογραφή του μικρομέτοχου