ΥΠΠΟ: Παράνομη η απεργία του προσωπικού φύλαξης της Ακρόπολης

Από το υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώθηκε ότι με την υπ’ αρ. 1399/2023 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε παράνομη η 24ωρη προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων καθώς και η τετράωρη παναττική στάση εργασίας που εξήγγειλε το Πανελλήνιο Σωματείο Διπλωματούχων Αρχαιοφυλάκων για σήμερα Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.

Επί του αιτήματος των σωματείων για ανάκληση του διαγωνισμού για την έκδοση των εισιτηρίων του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης επισημαίνεται ότι η μέριμνα για την ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρονικών αγορών και πληρωμών για εισιτήρια εισόδου και άλλες υπηρεσίες για τους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

«Ο οργανισμός έχει επιφορτιστεί με την ευθύνη να προβαίνει σε κάθε νόμιμη διαδικασία και δαπάνη αναφορικά με τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες. Σύμφωνα με τον διαγωνισμό, στον ανάδοχο θα ανατεθούν μόνο υπηρεσίες που σχετίζονται με την έκδοση και χρήση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δεδομένου ότι, αφενός, ο ΟΔΑΠ δεν απασχολεί προσωπικό (μόνιμο ή εποχικό) για την κάλυψη του συγκεκριμένου καθηκοντολογίου, αφετέρου, τα θεσμοθετημένα καθήκοντα του προσωπικού φύλαξης – πληροφόρησης του υπουργείου Πολιτισμού σε καμία περίπτωση δεν θίγονται από τον διαγωνισμό. Είναι απορίας άξιον η επιμονή του φυλακτικού προσωπικού να επιθυμεί επιφορτίζεται και με τα καθήκοντα των ταμιών» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.