Υπερτιμημένη θεωρεί η Eurobank Equities τη μετοχή της Coca Cola Hellenic Bottling

Ο τίτλος της CCH διαπραγματεύεται με premium σε όρους Ρ/Ε σε σχέση με τους υπόλοιπους εμφιαλωτές Coca Cola και σε πολυετή υψηλά, αντανακλώντας υπέρ του δέοντος τις προσδοκίες ανάκαμψης, σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Υπερτιμημένη θεωρεί η Eurobank Equities τη μετοχή της Coca Cola Hellenic Bottling, σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “sell” και τιμή-στόχο στα 16,4 ευρώ (έναντι τρέχουσας τιμής στο ταμπλό στα 18,7 ευρώ). 

Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η Coca Cola Hellenic Bottling παραμένει μια ελκυστική μακροχρόνια περίπτωση λόγω των ισορροπημένων ροών εσόδων, της γεωγραφικής της διασποράς και των περιθωρίων ανάπτυξης.

Ωστόσο, στα τρέχοντα επίπεδα, η τιμή της μετοχής συμπεριλαμβάνει ήδη μια μεσοπρόθεσμη αύξηση των EBIT κοντά στο 10%.

Ο τίτλος της CCH διαπραγματεύεται με premium σε όρους Ρ/Ε σε σχέση με τους υπόλοιπους εμφιαλωτές Coca Cola και σε πολυετή υψηλά,αντανακλώντας υπέρ του δέοντος τις προσδοκίες ανάκαμψης, σημειώνει η χρηματιστηριακή.

Προβλέπει ότι η εταιρία θα εμφανίσει αύξηση των αναπροσαρμοσμένων EBIT κατά 6% για το σύνολο της φετινής χρήσης, εκτιμά η Eurobank.