ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 2,93 δισ. ευρώ στο 5μηνο

Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2024, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 537 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείματος 1.920 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 25.272 εκατ. ευρώ, από 23.117 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 23.676 εκατ. ευρώ, από 24.629 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2023.

Το πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης διαμορφώθηκε σε 70 2,93 δισ. ευρώ από 1,62 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2023.