Τρ. Κύπρου: Φτωχά έσοδα, NPLs 62%, μείωση κεφαλαίων το 2015 αλλά καλύτεροι όροι το 2016

Μπορεί η διοίκηση της τράπεζας Κύπρου να δηλώνει ότι μείωσε κατά 1,3 δισεκ. τα προβληματικά δάνεια λόγω αναδιαρθρώσεων ωστόσο τα συνολικά προβληματικά δάνεια ανέρχονται στο 62% του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων ή 13,9 κοντά 14 δισεκ. ευρώ.

.
Οι επιδόσεις της τράπεζας Κύπρου το 2015 ήταν χαμηλής ποιότητας και απόδοσης. Όχι προφανώς λόγω των ζημιών -438 εκατ ευρώ εξαιτίας έκτακτων προβλέψεων στο δ΄ τρίμηνο του 2015 αλλά

.
1)Γιατί τα NPLs συνεχίζουν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα
2)Γιατί τα κεφάλαια έχουν μειωθεί
3)Γιατί η πορεία εσόδων οριοθετεί τις επιδόσεις της τράπεζας.

.
Υπάρχει βεβαίως και ένα θετικό, η απόφαση στο δ΄ τρίμηνο του 2016 η τράπεζα Κύπρου να εγγράψει προβλέψεις 630 εκατ – συνολικά στο 2015 οι προβλέψεις έφθασαν στα 959 εκατ ευρώ -.

.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ξεκινάει η Κύπρου το 2016 με καλύτερες προδιαγραφές.

.
Τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας στα 3,078 δισεκ. έναντι 3,481 δισεκ. το 2014 ή πτώση -12%. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 457 εκατ αναγνωρίζονται μαζί με φορολογικές ζημίες 3,6 δισεκ. ευρώ. Υπάρχουν φορολογικές ζημίες 8,5 δισεκ. για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

.
Στην Κύπρο ισχύει το καθεστώς των 15 ετών ανάκτησης.

,
Οι καταθέσεις της Κύπρου ανέρχονται σε 14,1 δισεκ. και τα δάνεια σε 22,59 δισεκ. υπάρχει ένα χάσμα ρευστότητας περίπου 8,5 δισεκ. το οποίο με 4,5 δισεκ. καλύπτεται από το ELA και το ευρωσύστημα.