Τράπεζα Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με senior preferred ομόλογο

Στις αγορές βγαίνει και η Τράπεζα Πειραιώς  στην προσπάθεια να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που επικρατεί για τα ελληνικά assets.

Η Τρ. Πειραιώς έδωσε το mandate στις BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS Investment Bank για την έκδοση ομολόγου senior preferred 6NC5, δηλαδή εξαετούς διάρκειας με non call για τα πρώτα πέντε έτη.

Η τράπεζα πιθανότατα θα κινηθεί προς την άντληση 500 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ενίσχυση των MREL, ενώ πιθανότατα αύριο θα ανοίξουν τα βιβλία, με τη διοίκηση της Πειραιώς να βρίσκεται στο Λονδίνο για το roadshow της Morgan Stanley.

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε προχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι στην έκδοση ενός ακόμη ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, λήξης Ιουλίου 2028, με επιτόκιο 7,25%, πληρωτέο σε ετήσια βάση, το οποίο αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο τεσσάρων ετών βάσει του ισχύοντος επιτοκίου mid swap πλέον 3,692%, ενώ είναι εξαγοράσιμο ολικώς την 13η Ιουλίου 2027 στην τιμή 100 της ονομαστικής αξίας.

Στο πλαίσιο αυτό, είχε ήδη επιτύχει τον στόχο – 21,8% – που της έχει τεθεί ως ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση για τον Ιανουάριο του 2024, γεγονός που της παρέχει μια πολύ καλή τοποθέτηση απέναντι στις απαιτήσεις και τους στόχους για το τέλος του 2025.