Τι δείχνουν οι…χάρακες για ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ και τον ΔΤΡ

ΕΤΕ

Μία κατοχύρωση του χαμηλού της Παρασκευής μπορεί να δώσει συνέχιση της κίνησης.

Το 02350 είναι η κοντινή αντίσταση με κύρια και stop το 02560

__________ .

ΜΥΤΙΛ

Short και πάλι με το 293 να είναι κοντινή μας στήριξη που κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 281 ή το 253 επίπεδο.

Το 325-331 κοντινή αντίσταση και stop, ενώ με κατοχύρωση μπορεί να κινηθεί προς το 370

__________

ΑΛΦΑ 

Το 165 είναι κοντινή αντίσταση, με επόμενο επίπεδο στήριξης το 125. Στην παρούσα το stop ακόμα μακριά στο 190

__________

ΔΤΡ

Short με το stop στο 43,17 επίπεδο ενώ επόμενη αντίσταση έχουμε στις 50 μονάδες. Το 36 κοντινή και το 40 κύρια αντίσταση. Επόμενη στήριξη οι 30 μονάδες