Τεχνικά σχόλια για τις μετοχές των ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓEKTERNA – Comments

Το 1,62 πληρώθηκε σαν στόχος, δίνοντας διόρθωση.

Το 1,45 γίνεται κοντινή στήριξη που διάσπαση μπορεί να δώσει το 1,31

Αντίστοιχα το 1,65 είναι κοντινή αντίσταση

Με επόμενο επίπεδο το 1,80

ΜΕΤΟΧΗ 2016: +3,15%, με κίνηση μεταξύ των 1,0500 και 1,6400 ευρώ με μέσο όρο 1,3400 και συναλλαγές 6,399 εκατ. τμχ. (6,2% του συνολικού αριθμού)

__________

ΟΠΑΠ – Comments

O OΠΑΠ είναι long με το stop στο 6,23 που είναι και κύρια στήριξη…

Και που διάσπαση θα μας φέρει στο επίπεδο του 5,98…

Πλησιέστερη αντίσταση το 6,47…

Μία διάσπαση του επιπέδου μπορεί να μας δώσει το 6,80 ή και το 7,20…

ΜΕΤΟΧΗ 2016: -21,23%, με κίνηση μεταξύ των 5,1600 και 8,1000 ευρώ με μέσο όρο 6,3600 και συναλλαγές 34,5 εκατ. τμχ. (10,81% του συνολικού αριθμού)

__________

ΔΕΗ – Comments

H αντίσταση στο 340 πληρώθηκε δίνοντας διόρθωση.

Πλέον το 308 είναι κύρια στήριξη και παράλληλα και στοπ στο long

Αντίστοιχα μία κατοχύρωση του 330 σε κλείσιμο

Μπορεί να δώσει κίνηση προς το 385

ΜΕΤΟΧΗ 2016: -18,30%, με κίνηση μεταξύ των 2,3400 και 4,0800 ευρώ με μέσο όρο 3,2600 και συναλλαγές 19,43 εκατ. τμχ. (8,4% του συνολικού αριθμού)

__________