Συνεδρίαση αξιοπρόσεκτης μεταβλητότητας και στην Αγορά Παραγώγων

  • ΧΠΑ

Συνεδρίαση αξιοπρόσεκτης μεταβλητότητας και στην Αγορά Παραγώγων, που ξεκίνησε με πτωτικές διαθέσεις και ολοκληρώθηκε με θετικό πρόσημο και κοντά στα υψηλά ημέρας.

Το volatility αύξησε, κάπως, τις συναλλαγές στα συμβόλαια του δείκτη και ακόμα περισσότερο στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (56.596 συμβόλαια).

Στα 12.248 συμβόλαια του δείκτη, μειώθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).

Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 3.835, 3.017 για τον Μάρτιο και 818 για τον Απρίλιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 132,75) κινήθηκε μεταξύ 127,5 και 133,25 μονάδων και διατηρήθηκε πολύ κοντά στην θεωρητική του τιμή, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Σχετικά μικρός ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (12.400 Eurobank, 22.479 Alpha Bank, 11.993 Πειραιώς, 100.000 ΑΔΑΚ20), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών…

ΜΕ κυριότερες σε ΟΠΑΠ (660), ΔΕΗ (757), AΛΦΑ (8.101), EΥΡΩΒ (7.551), ΠΕΙΡ (23.851), ΕΤΕ (12.632), MIG (1.089), ΟΤΕ (677), ΕΛΠΕ (209), Jumbo (153), Ελλάκτωρα (223), ΕΧΑΕ (117), ΦΡΙΓΟ (134), ΓΕΚ (131), ΜΥΤΙΛ (103).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, χλιαρό ενδιαφέρον έδειξαν οι επενδυτές στην Αγορά δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης, όπου σημειώθηκαν μόλις 133 τεμάχια (114 αγοράς και μόλις 19 πώλησης), ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα σκαρφάλωσε στο 41%.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (3.570.527 τεμ.). Πειραιώς (1.183.662 τεμ.), Alpha Bank (4.207.605 τεμ.) και Eurobank (1.682.981 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance