Συνέχιση αργά και βασανιστικά, με διόρθωση πάνω στην στήριξη

  • Συνέχιση αργά και βασανιστικά

Διόρθωση πάνω στην στήριξη του 152 θυμίζοντας πως τα stop μας τόσο σε ημερήσιο όσο και σε Intraday είναι το 149.

Χρειαζόμαστε μία κατοχύρωση του 155 για να πάρουμε συνέχιση της κίνησης.

Δεν ξεχώρισε κάποιος τίτλος με την ΕΤΕ να είναι η πιο ανθεκτική από τις τράπεζες.

Η αγορά συνεχίζει να κινείται με χαμηλούς σχετικά όγκους περιμένοντας έστω κάποιο θετικό νέο που προς το παρόν δεν κάνει την εμφάνιση του.

Οι διαπραγματεύσεις ουσιαστικά δεν έχουν οδηγήσει πουθενά με τους δανειστές να κρατούν σκληρή γραμμή και την κυβέρνηση να έχει πελαγώσει ψάχνοντας φόρους που θα “σώσουν” την μείωση των συντάξεων.

Intraday position long stop 149

______________________

Support: 153, 151, 149, 148 147

Resist.: 157 , 160 , 162

Daily spot market position long s/l 149