Πόσο φθηνό είναι το ΧΑ βάσει δείκτη Κ/φση προς ΑΕΠ

Πόσο φθηνή είναι η ελληνική αγορά με βάση το δείκτη Κεφαλαιοποίηση προς ΑΕΠ

Σχηματισμός μακροχρόνιου πυθμένα τιμών προκύπτει με βάση το συγκεκριμένο δείκτη. Οι αποκλίσεις από το παρελθόν και τις ξένες αγορές

Του Μάνου Χατζηδάκη

Το αν είναι ακριβή ή φθηνή μια αγορά στο σύνολο της κρίνεται από μια σειρά από αντικειμενικές αριθμητικές παραδοχές. Η προσέγγιση των πολλαπλασιαστών κερδών παρουσιάζει ενίοτε αδυναμίες όπως στην τωρινή περίοδο όπου οι τράπεζες επί τέσσερα χρόνια δημιουργούν μια ισχυρή στρέβλωση στο τελικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχα εταιρίες με υψηλή δανειακή θέση ή ξεχασμένες αποτιμήσεις χωρίς αντίστοιχο ειδικό βάρος στην κερδοφορία τείνουν να  αλλοιώνουν την εικόνα των δεικτών.
Η πιο συνηθισμένη μορφή δείκτη που χρησιμοποιείται στην σύγκριση των αγορών είναι η σχέση της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης με το ΑΕΠ. Το πλεονέκτημα αυτού του δείκτη είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί συγκριτικά με το παρελθόν της ίδιας αγοράς αλλά και με άλλες αγορές που έχουν κοινά χαρακτηριστικά οικονομικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Ελλάδας αποτελεί μια ιδιομορφία καθώς είναι μια αναπτυσσόμενη οικονομία η οποία λειτουργεί με ένα νόμισμα ανεπτυγμένων κρατών. Επομένως η σύγκριση του δείκτη με άλλους αντίστοιχους δείκτες Χρηματιστηρίων έχει μια αντικειμενική δυσκολία ως προς τις ομοιότητες των οικονομιών.
Η ελληνική αγορά μετά την επανέναρξη των συναλλαγών τον Αύγουστο διαπραγματεύεται στο 21,5% του ΑΕΠ, ποσοστό χαμηλό αλλά όχι ιστορικά χαμηλό. Η ιστορική χαμηλή τιμή βρίσκεται στις 5 Ιουνίου του 2012 όταν ο δείκτης έγραψε 10,2% αντανακλώντας το ρίσκο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Εν συνεχεία οι δύο ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών έδωσε συνολικά μια αύξηση της τάξεως των 34 δις ευρώ για να φθάσει το 44,9% τον Ιούνιο του 2014.
Αν οι αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών κινηθούν στα 15 δις ευρώ ο δείκτης ΑΕΠ/Κεφαλαιοποίηση θα φθάσει το 30%, αφήνοντας ένα ικανοποιητικό δυνητικό περιθώριο (περίπου 50%) σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά. Επιπλέον αν θεωρηθεί ότι υπάρχει μια ιστορική μέση τιμή η οποία έρχεται από το 1998 τότε ο Γενικός Δείκτης για να βρεθεί στην μακροχρόνια γραμμή ισορροπίας με το ΑΕΠ θα πρέπει να διπλασιάσει σχεδόν από τα τρέχοντα επίπεδα.
Σε ότι αφορά την σύγκριση με τις ξένες αγορές η απόκλιση από τον μέσο όρο δείχνει ότι η Ελληνική αγορά διαπραγματεύεται με μεγάλο discount έναντι των Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Συγκεκριμένα η Ελληνική αγορά βρίσκεται 4 φορές χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μέσο όρο  γεγονός που αντανακλά τους κινδύνους και τον ειδικό αναδυόμενο/αναπτυσσόμενο χαρακτήρα της.
Τα καλά νέα βεβαίως με βάση την ιστορικότητα και την σύγκριση με τους διεθνείς δείκτες δείχνουν ότι η Ελληνική αγορά έχει σημαντικό δυνητικό περιθώριο τόσο με σχέση την προϊστορία της όσο και με σχέση με το εξωτερικό. Οι πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν μείωση του ΑΕΠ έως το γ’ τρίμηνο του 2016 ανεβάζοντας παθητικά το λόγο της σχέσης με την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιριών.
Όχι όμως σε ένα τέτοιο βαθμό που η ελκυστικότητα του ΧΑ παύει να είναι τόσο προφανής. Το γύρισμα της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς θα είναι ένας ακόμα λόγος επιστροφής των ξένων επενδυτών που θα κινηθούν πλέον περισσότερο με κριτήριο την επιλογή της οικονομίας, με πιο μαζική εστίαση στις επιλογές τους και λιγότερο έναν επιλεκτικό επιμερισμό τοποθετήσεων, στάση η οποία επικρατεί στην στρατηγική τους σήμερα.
Print Friendly, PDF & Email
* ,