Πως ο ΟΕΚ “στραγγαλίζει” τον ΟΑΕΔ

«Θηλιά» που στραγγαλίζει τον ΟΑΕΔ αποδεικνύεται η περιουσία του πρώην ΟΕΚ καθώς παρά τα 7 δισ. ευρώ που αποτιμάται, μαζί έχουν έρθει και τα «κόκκινα δάνεια» του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που κοστολογούνται στα 1,5 δισ. ευρώ.

Τα «κόκκινα δάνεια» του ΟΕΚ είναι για ληξιπρόθεσμες οφειλές που παραμένουν καθ” όλη τη διάρκεια της κρίσης από περίπου 55.000 δανειολήπτες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος καταργήθηκε το 2012 και ανέλαβε ο ΟΑΕΔ ως διάδοχός του.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΑΕΔ – τέως ΟΕΚ και τέως ΟΕΕ υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια απασφαλισμένη χειροβομβίδα, αφού μόνο το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ξεπερνά τα 340 εκατ. ευρώ, ενώ το άθροισμα των ληξιπρόθεσμων και του άληκτου ποσού παροχών ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα βέβαια σημειώνει πως οι δικαιούχοι των συγκεκριμένων δανείων, τα οποία δίνονταν μόνο από τον Οργανισμό (χωρίς τη συμμετοχή τραπεζών) είναι ειδικές κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως Άτομα με Αναπηρία, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και σεισμόπληκτοι. Συνολικά, έχουν χορηγηθεί περίπου 80.000 δάνεια, που είναι ακόμα ενεργά. Το 55% των δανείων αυτών, δηλαδή περίπου 55.000, δεν εξυπηρετούνται καθώς οι δικαιούχοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις μηνιαίες δόσεις τους, κυρίως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Ο Σύλλογος κάνει λόγο για «αδιαφορία» από την πλευρά της Πολιτείας να προχωρήσει σε ρύθμιση των δανείων αυτών, που «αφορούν ιδιαίτερες κοινωνικά ομάδες εργαζομένων». Προβλέπει δε ότι, εάν ο ΟΑΕΔ προχωρήσει σε γενναία ρύθμιση των παραπάνω δανείων «με ευαίσθητη κοινωνική προτεραιότητα, ανάλογη αυτής που το Υπουργείο επέδειξε πρόσφατα στην κοστολόγηση του Ολυμπιακού Χωριού, τότε όχι μόνο δεν θα μπορέσουν οι δανειολήπτες να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αλλά και στο ταμείο του ΟΑΕΔ δεν θα εισρεύσουν κεφάλαια που θα μπορούσαν να διατεθούν σε νέα στεγαστικά δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι τα δάνεια του πρώην ΟΕΚ στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες έχουν πολύ χαμηλό ή και μηδενικό επιτόκιο εφόσον εξυπηρετούνται. Όταν η δόση δεν πληρωθεί εγκαίρως, τότε το δάνειο επιβαρύνεται με πανωτόκια ύψους 11,3%.