Προσπάθεια ισορροπίας στο επίπεδο των 150 μονάδων για τον Ftse25

  • Προσπάθεια ισορροπίας στο 150

Το 149-150 κράτησε χαρακτήρα χωρίς να μπορέσει παρόλα αυτά να απομακρυνθεί αισθητά από το επίπεδο.

To 153 είναι κοντινή και το 155 κύρια αντίσταση. Μία διάσπαση της στήριξης του 149 μπορεί να μας δώσει συνέχιση της κίνησης στο 145.

Η ΑΛΦΑ συνήθως κινείται πρώτη παρόλα αυτά χρειάζεται αν μη τι άλλο να περάσει το εμπόδιο του 179 σε πρώτη φάση.

Το ΜΙΓ ξεχώρισε με το 01030 να είναι ημερήσιο stop και πλέον ένα υψηλό μπορεί να δώσει συνέχιση.

Η αγορά περιμένει εξελίξεις σε σχέση με την συμφωνία και στέκεται στα επίπεδα.

Intraday position short stop 157

__________________________

Support: 150, 148, 145

Resist.: 155, 157, 159, 161

Daily spot market position long s/l 145