Προς «επανακρατικοποίηση» του ΟΛΠ διά της… τεθλασμένης στο παρασκήνιο

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προς «επανακρατικοποίηση» του ΟΛΠ διά της… τεθλασμένης στο παρασκήνιο

ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Η αναφορά σε επιχειρηματική ανάπτυξη από τη ΔΑΛΠ προκαλεί εύλογες απορίες σχετικά με το καθεστώς που οραματίζονται κάποιοι, σημειώνει στην «Κ» ιδιώτης χρήστης του λιμανιού.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Ως «οιονεί προσπάθεια επανα-κρατικοποίησης της ΟΛΠ Α.Ε.» θεωρούνται στην αγορά εισηγήσεις που εξετάζει ο αναπλ. υπουργός Ναυτιλίας Θ. Δρίτσας, για το νομοσχέδιο σύστασης Δημόσιας Αρχής Λιμένα Πειραιά (ΔΑΛΠ).

Με αυτό τον τρόπο περιγράφουν στην «Κ» κύκλοι της λιμενικής βιομηχανίας το προσχέδιο-κείμενο εργασίας επί του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα. Αλλοι μιλούν για «μνημείο γραφειοκρατικού δαιδάλου» που θα εγκαθιδρυθεί, εξηγώντας πως παρόμοιες αρμοδιότητες έχουν και άλλοι δημόσιοι φορείς. Μεγαλύτερη εντύπωση όμως κάνουν δύο από τις δεκάδες προβλέψεις που αποτυπώνονται στο προσχέδιο.

Πρώτον, η πρόβλεψη στο άρθρο 16 εδάφιο δ΄ του δεύτερου μέρους, που προσδιορίζει ως αρμοδιότητα της ΔΑΛΠ «τη διαμόρφωση και εισήγηση προς τον υπουργό ΝΝΠ προτάσεων προς έγκριση για την επιχειρηματική, επιχειρησιακή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Λιμένος Πειραιώς». Η αναφορά σε επιχειρηματική ανάπτυξη προκαλεί εύλογες απορίες σχετικά με το καθεστώς που οραματίζονται κάποιοι, σημειώνει στην «Κ» ιδιώτης χρήστης του λιμανιού.

Δεύτερον, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση της ΔΑΛΠ. Ειδικότερα, οι συντάκτες του συγκεκριμένου προσχεδίου, συνεργάτες προφανώς του υπουργού, στο άρθρο 23, προσδιορίζουν ως πόρους της ΔΑΛΠ «ποσοστό ένα τοις εκατό (%) επί των ακαθαρίστων εσόδων όλων των επιχειρήσεων (με ατομική ή εταιρική μορφή πάσης φύσεως) που παρέχουν υπηρεσίες εντός της ζώνης του Λιμένος Πειραιώς». Δηλαδή ο ΟΛΠ θα κληθεί, εκτός από το 3,5% επί του κύκλου εργασιών του που θα καταβάλει ετησίως, σύμφωνα με τη νέα σύμβαση παραχώρησης στους όμορους δήμους, να καταβάλει επιπλέον 1% στη ΔΑΛΠ.

Το αυτό ισχύει, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τη διατύπωση στο προσχέδιο, και για όλους όσοι χρησιμοποιούν το λιμάνι. Το προφανές ερώτημα είναι κατά πόσον αυτό αφορά και την ακτοπλοΐα, την κρουαζιέρα, τις ναυτιλιακές τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και καινούργιων οχημάτων και τι σημαίνει αυτό για τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του λιμανιού, σημειώνουν οικονομολόγοι.

Βεβαίως, η ΔΑΛΠ μπορεί να έχει και άλλες εκπλήξεις: ειδικά για την ΟΛΠ Α.Ε. η υποχρέωσή της προς τη ΔΑΛΠ δεν εξαντλείται σε αυτό το 1% ετησίως. Στο άρθρο 23 του προσχεδίου αναφέρεται ότι πόροι της νέας αυτής δημόσιας αρχής, η οποία θα έχει τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο και θα απασχολεί επιπλέον διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό, είναι και εφάπαξ ποσοστό 10% επί των ταμειακών διαθεσίμων της ΟΛΠ Α.Ε., όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό της εισηγμένης της 31/12/2014.

Με βάση την ετήσια έκθεση της χρήσης του 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα της ΟΛΠ τότε ήταν 54,466 εκατ. ευρώ. Η ΔΑΛΠ λοιπόν θα πρέπει να εισπράξει, εάν προχωρήσουν οι συγκεκριμένες νομοθετικές εισηγήσεις και εφόσον δεν προσβληθούν στα δικαστήρια, 5,44 εκατ. ευρώ από το ταμείο της ΟΛΠ και μάλιστα εντός 10 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Με δεδομένο πως η ΟΛΠ έχει ιδιώτες μετόχους σε ποσοστό 25%, ενώ ολοκληρώθηκε πρόσφατα διαγωνιστική διαδικασία στην οποία οι εν λόγω επιβαρύνσεις δεν είχαν γίνει γνωστές, αναμένεται να εκδηλωθούν αντιδράσεις.

Σε κάθε περίπτωση, σημαντικό ζήτημα διαβλέπει η αγορά και με τη λειτουργία της ΔΑΛΠ αυτής καθαυτήν. Με τη δημιουργία της ΔΑΛΠ θα ανέλθουν στις πέντε οι δομές λήψεως αποφάσεων για τον λιμένα Πειραιά.

Πρώτη είναι η δομή του παραχωρησιούχου, δεύτερη θα είναι η εκκολαπτόμενη ΔΑΛΠ, τρίτη είναι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, τέταρτη το Λιμενικό Σώμα και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά και πέμπτη η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. Από τις δομές αυτές, οι τέσσερις είναι κρατικές, με αποτέλεσμα πολλοί να ανησυχούν για ενδεχόμενες εμπλοκές, αλληλοεπικαλύψεις και χρονοβόρες διαδικασίες.

Η ΔΑΛΠ, εφόσον προχωρήσει ως έχει στο συγκεκριμένο προσχέδιο το σχετικό νομοσχέδιο, θα βρεθεί επίσης σε πλήρη επικάλυψη αρμοδιοτήτων με τον ιδιώτη παραχωρησιούχο, αφού εκτός από το να διαμορφώνει προτάσεις προς έγκριση από τον υπουργό για «την επιχειρηματική, επιχειρησιακή ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του λιμένα Πειραιά» θα «μελετά σχέδια αναβάθμισης και έργων» και θα διατυπώνει ερωτήματα για λειτουργία και ανάπτυξη λιμένα, κ.ά.

Έντυπη  

Κ