Πλούσιο το σημερινό Δελτίο Τύπου: Αρση επιτήρησης (ΝΗΡ) αποκοπή δικαιώματος (ΠΛΑΚΡ) διαγραφές (8) εταιρειών

Κατά τη σημερινή συνεδρίασή της,

ενέκρινε,

  • την άρση της επιτήρησης των μετοχών της εταιρείας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (GRS234003002), δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πια λόγοι για την υπαγωγή της στην εν λόγω κατηγορία. Οι μετοχές της εταιρείας από τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Παρασκευής 12 Φεβρουαρίου 2016 θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
  • την αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχώνστους μετόχους της εταιρείας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS326003001), την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 2 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, με την έκδοση 13.689.600 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη είναι η Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης είναι η Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016.
  • τη διαγραφή των μετοχών των ακόλουθων εταιρειών, οι οποίες τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών (άρθρο 2.6.12. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών),
  • «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS312293004), «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.» (ISIN: GRS060063005), «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS447003005), «SPRIDER STORES Α.Ε.Β.Ε.» (ISIN: GRS476003017), «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.» (ISIN: GRS107003006) οι οποίες έχουν κυρηχθεί σε  κατάσταση πτώχευσης,
  • «ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.» (ISIN: GRS048003008, GRS048004006) η οποία έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση, και
  • «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (ISIN: GRS490003001), «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS414003004), των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.

Η ημερομηνία διαγραφής των μετοχών των ανωτέρω εταιρειών θα είναι η Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016.

ενημερώθηκε,

  • για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS422003004) από € 0,37 σε € 0,48, την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016.
  • για την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» (ISIN: GRS354003006) από € 0,33 σε € 0,36, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016