Πειραιώς Χρηματιστηριακή: Κορυφαίες επιλογές οι Motor Oil, ΟΤΕ, FFGROUP και Jumbo

Στις κορυφαίες επιλογές της Πειραιώς Χρηματιστηριακής βρίσκονται οι μετοχές: Motor Oil, ΟΤΕ, FFGROUP και Jumbo.

Οι τιμές-στόχοι που θέτει η χρηματιστηριακή εταιρεία για τις τέσσερις μετοχές είναι:

  • 14 ευρώ για τη Motor Oil, (είναι στα 9,60 ευρώ τώρα). Η εταιρεία απολαμβάνει ένα περιβάλλον με ευνοϊκά περιθώρια και ευνοϊκή δυναμική στο θέμα των ισοτιμιών.
  • 10,20 ευρώ για τον ΟΤΕ, (7,91 τώρα). Συνδυάζει ελκυστικούς δείκτες αποτίμησης με χαμηλή μόχλευση και παράγει τουλάχιστον 500 εκατ. ελεύθερες ταμειακές ροές το έτος, ενώ θα επωφεληθεί από την αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης.
  • 22,40 ευρώ για τη Follie-Folli Group (13,40 ευρώ τώρα). Προσφέρει έκθεση σε αναπτυσσόμενες αγορές όπως η κινεζική, με ελκυστικές αποτιμήσεις λόγω της πρόσφατης αδυναμίας της μετοχής της.
  • 11,80 ευρώ για την Jumbo ( είναι στα 9,68 ευρώ). Διαθέτει ισχυρά θεμελιώδη, σημαντική αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ελλάδα και αυξανόμενη διεθνή παρουσία λόγω της πρόσφατης εισόδου στην αγορά της Ρουμανίας.

Επίσης, η χρηματιστηριακή δίνει σύσταση outperform για τις

  • Aegean Airlines,
  • ΕΧΑΕ,
  • ΟΠΑΠ
  • Φουρλή
  • Alpha Bank

Η αποτίμηση των μη τραπεζικών επιλογών της υποδηλώνει περιθώριο ανόδου γύρω στο 20% ενώ το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων δίνει περιθώριο ανόδου 14,7%.

Οι καταλύτες

Οι θετικοί καταλύτες για το ΧΑ περιλαμβάνουν: α) την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ελληνικού προγράμματος, β) την επίλυση του ζητήματος του ελληνικού χρέους, γ) την καλύτερη από ό,τι προβλέπεται επί του παρόντος δυναμική στην οικονομία με βασικό καταλύτη το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (δηλαδή τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα λιμάνια, το Ελληνικό και την αγορά ενέργειας), την αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ και την πιθανή ανάκαμψη της κατανάλωσης εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους καυσίμων και δ) την αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του τραπεζικού τομέα.

Ο βασικός αρνητικός παράγοντας και κίνδυνος στο εσωτερικό είναι η πολιτική αστάθεια που προκλήθηκε από την εφαρμογή πολιτικά ευαίσθητων μεταρρυθμίσεων όπως η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.

Οι τράπεζες

Η Πειραιώς Χρηματιστηριακή συστήνει τη μετοχή της Alpha Bank με τιμή-στόχο τα 3,44 ευρώ. Ουδέτερες είναι οι συστάσεις για την Εθνική Τράπεζα και Eurobank, με τιμές-στόχους το 0,51 ευρώ και το 1,38 ευρώ αντίστοιχα.Η Αlpha Bank, θεωρούν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής, έχει ελκυστική αποτίμηση, των κεφαλαιακά «μαξιλάρια». Επιπλέον, το ΤΧΣ συμμετέχει με 11% στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των τραπεζών.

Θεωρεί ελκυστικές τις τράπεζες λόγω των σημαντικών discount έναντι των ενσώματων αξιών τους. Με βάση τις εκτιμήσεις τους, ο δείκτης P/TBV κυμαίνεται από 0,19 φορές έως 0,32 φορές για το 2017.

Σύμφωνα με ένα καλό σενάριο, οι «κεφαλαιακές εφεδρείες» στα κεφάλαια των τραπεζών θα μπορούσαν να απορροφήσουν τις αυξημένες προβλέψεις μιας επιθετικής αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων, μέσα από ένα συνδυασμό διαγραφών και αναδιαρθρώσεων, μειώνοντας το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το ποσό των 82 δισ. ευρώ στο τέλος του 2014, σε 35 δισ. ευρώ

Οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να παράγουν κερδοφορία προ προβλέψεων (PPI) 14,2 δισ. ευρώ σωρευτικά την περίοδο 2015-2017 ή 4,7 δισ. ευρώ το έτος. Η κερδοφορία αυτή είναι 30% πάνω από την εκτιμώμενη κερδοφορία προ-προβλέψεων για το  2015. Οι προβλέψεις για την κερδοφορία προ προβλέψεων βασίζεται στην παραδοχή μιας πολύ πιο ήπιας συρρίκνωσης του ΑΕΠ της οικονομίας, της τάξεως του 0,3% το 2015 και περίπου 0,5% το 2016 (οι εκτιμήσεις της ΕΚΤ είναι για μείωση 2,3% το 2015 και 1,3% το 2016). Η βελτίωση της κερδοφορίας προ προβλέψεων θα επιτρέψει στις τράπεζες να εμφανίσουν καθαρά κέρδη από το 2017. Το P/E εκτιμάται στο 3,1 –  5,7 φορές για το 2017.

Αυτό που θα μπορούσε να πάει ανάποδα είναι οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράμματος και στις εκταμιεύσεις του προγράμματος και η αποτυχία της χώρας να εξασφαλίσει την επίλυση του ζητήματος του ελληνικού χρέους θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη από την αναμενόμενη συρρίκνωση του ΑΕΠ και ως εκ τούτου χαμηλότερη κερδοφορία προ προβλέψεων, αυξημένες προβλέψεις και εξάντληση του κεφαλαίου, γεγονότα που θα οδηγήσουν πιο κοντά στις δυσμενείς προβλέψεις στο σενάριο της ΕΚΤ.