Παράγοντες της αγοράς καταθέτουν εγγράφως τις απόψεις τους – σήμερα ο Στρατής Πολυχρονέας της Μίδας

“Όταν ο προεξοφλητικός μηχανισμός που λέγεται Ελληνικό Χρηματιστήριο, επιστρέφει σε επίπεδα Δεκεμβρίου του 1989, τότε είναι εύλογο να γίνουν αναφορές σε ορισμένα δεδομένα όχι της εποχής εκείνης, καθώς δε μπορεί να θεωρηθεί συγκρίσιμη με το σήμερα, αλλά τουλάχιστον της εποχής του προηγούμενου χαμηλού των 471,35 μονάδων στο όχι τόσο μακρινό Ιούνιο του 2012” επισημαίνει ο Στρατής Πολυχρονέας.
Η κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στις 05/06/2012 (καταγράφηκε το προαναφερόμενο ενδοσυνεδριακό χαμηλό) ανήλθε στα €19,27 δισ. ήτοι στο 10,1% του ΑΕΠ του 2012, όταν η κεφαλαιοποίηση στις 09/02/2015 ανήλθε στα €32,92 δισ. ήτοι στο 18,5% του ΑΕΠ του 2014 (αναγωγή στις τρέχουσες εκτιμήσεις για το 2015 και 2016 δεν αυξάνουν το λόγο άνω του 19% του ΑΕΠ). Όσον αφορά το σύνολο του Τραπεζικού Τομέα, πάντα σε λόγους κεφαλαιοποίησής του προς ΑΕΠ, καίτοι οι τρείς ανακεφαλαιοποιήσεις των συστημικών τραπεζών ήταν μεταγενέστερες, ανήλθε στο 1,4% (το 14,2% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.), όταν στις 09/02/15 βρέθηκε στο 3,4% (18,3% του ΧΑ).
Αξίζει να αναφερθεί ότι το Μάρτιο του 2012 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του PSI, στις 6 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκαν Εθνικές εκλογές με τα δύο πρώτα κόμματα να λαμβάνουν 18,85% (ΝΔ) και 16,78% (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ στις 17 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκαν νέες Εθνικές εκλογές με τα δύο πρώτα κόμματα να λαμβάνουν 29,7% (ΝΔ) και 26,9% (ΣΥΡΙΖΑ).
Κοινή συνισταμένη των δύο χαμηλών του Γενικού Δείκτη του 2016 και του 2012 που οδήγησαν σε αναφορά επίπεδων προ 26ετίας, είναι η πολιτική αβεβαιότητα, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ δεν θα πρέπει να παραγνωρισθεί και ο εξωτερικός παράγων (πτώση Πετρελαίου, επιβράδυνση Κίνας, ανησυχίες και πτώση Τραπεζών με βασικό σημείο αναφοράς τη Deutsche Bank).
Εξετάζοντας όμως την Αγορά Κρατικών χρεογράφων και ιδιαίτερα αυτή του 10ετούς, παρατηρείται ότι η απόδοσή του τον Φεβρουάριο του 2016 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2012 βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα και κάτω του 50% αυτής. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, οφείλει να αναγνωρίσει κανείς, ότι σε περίπτωση επιδείνωσης των συνθηκών στο Εσωτερικό ή Εξωτερικό, ο Γενικός Δείκτης μπορεί να οδηγηθεί σε νέα πολυετή χαμηλά. Ωστόσο, από την άλλη δεν θα πρέπει να παραγνωρισθεί η ενίσχυση της ελκυστικότητας αρκετών μετοχών που μπορούν να δικαιολογήσουν σταδιακές τοποθετήσεις βάσει θεμελιωδών μεγεθών.
Κρίσιμα σημεία αναφοράς για τη συνέχεια, σύμφωνα με την άποψη του αναλυτή της Μίδας ΑΧΕΠΕΥ, είναι οι εξελίξεις σε Ασφαλιστικό, Μεταναστευτικό και Αξιολόγησης από τους Θεσμούς, στο Εσωτερικό.