Παράγοντες της αγοράς καταθέτουν εγγράφως τις απόψεις τους (Δημήτρης Τζάνας της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ)

Σε διαδικασία συσσώρευσης με ανοδική τάση, κινείται τις τελευταίες συνεδριάσεις το Ελληνικό Χρηματιστήριο” επισημαίνει ο Δημήτρης Τζάνας.
Τα ζητήματα του εσωτερικού μετώπου και ιδιαίτερα οι διαπραγματεύσεις με τους Δανειστές, συνεχίζουν με τη συνήθη αργή διαδικασία, με αναγγελία προόδου γύρω από το Φορολογικό, όχι όμως και το Ασφαλιστικό.
Προσδοκάται, ωστόσο, να αναγγελθεί η επίτευξη “κάποιας συμφωνίας” τις επόμενες ημέρες, ενόψει του δεδομένου ότι το τέλος της επόμενης εβδομάδος (27/3) συμπίπτει με το Πάσχα των Καθολικών που συνιστά αργία για τους Εκπροσώπους των Δανειστών.
Παράλληλα, την ερχόμενη Πέμπτη επαναλαμβάνεται η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε., με τη συμμετοχή της Τουρκίας, που αναμένεται να λάβει αποφάσεις για το Προσφυγικό, με την προσδοκία αναγγελίας κάποιας συμφωνίας που να είναι δυνατό να εφαρμοστεί και να είναι αποδεκτή από όλα τα Μέρη.
Ακόμη, στο τέλος της εβδομάδος θα ολοκληρωθεί και η μετάταξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στις Αναδυόμενες Αγορές, με την προσδοκία κάποιων υπολογίσιμων νέων ροών λόγω του rebalancing (αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης) στους δείκτες, συντηρώντας έτσι κάποιες θετικές χρηματιστηριακές προσδοκίες.
Οι ανακοινώσεις των ετήσιων αποτελεσμάτων των Τραπεζών, από κοινού με την οριστικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των “κόκκινων” δανείων, αποτέλεσαν την πιο αξιοσημείωτη εξέλιξη της οικονομικής ειδησεογραφίας. Επιδιώκοντας το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό θωράκισής τους, οι Τράπεζες εμφάνισαν υψηλές προβλέψεις με στόχο την δυνατότητα καταγραφής κερδοφορίας στα καθαρά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, καθώς ήδη αυτό συντελείται στα οργανικά αποτελέσματα του 2015.
Παράλληλα, η Τράπεζα Ελλάδος δημοσιοποίησε το πλαίσιο λειτουργίας των Φορέων που θα αναλάβουν τα της διαχείρισης των “κόκκινων” δανείων, αναγγέλλοντας ότι η αδειοδότηση των υποψήφιων Φορέων θα ξεκινήσει μετά την Αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας.
Επομένως, η όλη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστική κινητικότητα (αναθέσεις διαχείρισης /πωλήσεις NPLs) μετά το 1ο εξάμηνο. Η Αγορά, ωστόσο, έχει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη που μπορεί να επαναφέρει τον Τραπεζικό κλάδο στις υπό εξέταση επενδυτικές επιλογές ( ακόμη και εντός του 2016), αν υλοποιηθεί το αισιόδοξο σενάριο μακροοικονομικών εξελίξεων.
Στο διεθνές περιβάλλον, ο Μάριο Ντράγκι πέτυχε να αναγγείλει, με πειστικό τρόπο, την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης, προκαλώντας θετική διέγερση στις Διεθνείς Αγορές αλλά και έντονη μεταβλητότητα.
Ταυτόχρονα, η αύξηση της Βιομηχανικής Παραγωγής στην Ε.Ε. για τον Ιανουάριο “δικαιώνει” όσους θεωρούν ότι είναι δυνατή η αποφυγή της ύφεσης, χωρίς να υπάρξουν πρόσθετες πολιτικές που θα περιλάβουν και τη συνεισφορά δημοσιονομικών μέτρων. Οι εξελίξεις λοιπόν (της Federal συμπεριλαμβανομένης το επόμενο διήμερο), σύμφωνα με την εκτίμηση του διευθυντή πωλήσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, εγγυώνται έντονες διακυμάνσεις στις Διεθνείς Χρηματιστηριακές Αγορές, αλλά και στην Ελληνική, για το επόμενο διάστημα, αναμένοντας τα δεδομένα εκείνα που ίσως σηματοδοτήσουν ευκρινέστερα μια πιθανή τάση.