Παράγοντες της αγοράς καταθέτουν εγγράφως τις απόψεις τους (σήμερα ο Απ. Μάνθος της ΔΥΝΑΜΙΚΗ AXEΠEY)

Ανοδική διάσπαση της σταθεροποιητικής συσσώρευσης στο εύρος 470 – 500 μονάδων, επισημαίνει ο Απόστολος Μάνθος, με τον Γενικό Δείκτη να περιμένει “οδηγίες” από τα κέντρα αποφάσεων για την περαιτέρω πορεία της Αγοράς.

Προς το παρόν αυτό που διαφαίνεται είναι μια προσπάθεια αναχαίτισης των όποιων διαθέσεων καθοδικής εκτόνωσης πέραν των 470 μονάδων, αναιρώντας έτσι τα αρνητικά σενάρια κατεύθυνσης προς τις 450 μονάδες.

Το στοιχείο αυτό ναι μεν κράτησε την Αγορά σε κοντινή απόσταση από το ψυχολογικό όριο των 500 μονάδων, αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα δε διαθέτει και την απαραίτητη ενέργεια ανοδικής διαφυγής από το επόμενο τεχνικό όριο αντίστασης των 520 μονάδων, καθώς μετά για να επεκταθεί η άνοδος πέραν των 530 μονάδων θα χρειαστούν νέες αυξημένες εισροές και όχι τα γνωστά ανακυκλώσιμα κεφάλαια.

Συνολικά πάντως, οι τρεις πρώτες εβδομάδες του Μαρτίου θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το πρόσημο του Γενικού Δείκτη, για τους επόμενους δύο με τρεις μήνες, καθώς “σέρνουν” πληθώρα, όχι μόνο πολιτικοοικονομικών (Προσφυγικό – Ασφαλιστικό – Αξιολόγηση), αλλά και καθαυτού χρηματιστηριακών νέων (αλλαγές του οίκου FTSE στην κατηγοριοποίηση της Αγοράς). Δυστυχώς όμως στο παρελθόν, από στατιστικής βέβαια απόψεως, ο Μάρτιος δε κομίζει ευχάριστες διαδρομές στα χρηματιστηριακά δρώμενα.

Όσον αφορά τώρα τον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης το διαγραμματικό τοπίο θα καθοριστεί από τηνανοδική διαπερατότητα της ζώνης των 136 με 140 μονάδων, καθώς θα ανοίξει το πεδίο για ανοδική κίνηση προς το πολύ κρίσιμο επίπεδο των 155 μονάδων.

Στην αντίθετη περίπτωση και σύμφωνα με την εκτίμηση του υπεύθυνου του τμήματος ανάλυσης και επενδυτικής κατεύθυνσης της Δυναμική ΑΧΕΠΕΥ, εκδήλωσης έντονης αδυναμίας ανοδικής τμήσης των 140 μονάδων θα επιφέρει νέο “pullback” προς τις 125 με 122 μονάδες.