Ο τζίρος χαμηλός, δεν βοηθάει για την εξαγωγή συμπερασμάτων…

Mε τζίρο ιδιαίτερα χαμηλό η αγορά αντέδρασε στο 133 που είναι και το νέο μας stop στο short και του οποίου η διάσπαση θα μας δώσει το 136-137.

Το επίπεδο των 129 μονάδων αποτελεί την πλησιέστερη στήριξη, ενώ ενδεχόμενη διάσπαση μπορεί να μας φέρει σε αυτό των  127 ή των 125 μονάδων.

Ο ΟΤΕ έκανε προσπάθεια να περάσει το επίπεδο του 7,10 κλείνοντας οριακά κάτω από το επίπεδο του 7.

Ο τζίρος χαμηλός για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο ΟΠΑΠ κράτησε το πολύ σημαντικό 573.

Support:  129,127,125

Resist.:  133, 135 , 137

Daily spot market position    s/l 136