Οι 500 μονάδες θα μας δείξουν τις προθέσεις της αγοράς…

Οι 500 μονάδες θα μας δείξουν τις προθέσεις της αγοράς… 

Η επαναπροσέγγιση της ζώνης των 500 μονάδων θα δείξει τις προθέσεις του Γενικού Δείκτη για τη συνέχεια ή όχι της ανοδικής κίνησης. Θυμίζουμε βέβαια πως η αντίσταση των 503 μονάδων δεν είναι τόσο ισχυρή όσο αυτή των 525 μονάδων…

Πιθανή ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 503 μονάδων λοιπόν φέρνει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 525 μονάδων. 

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη παραμένει αισθητά βελτιωμένη με τις στηρίξεις να εντοπίζονται στις 475 και 460 μονάδες και τις αντιστάσεις στις 503 και 525 μονάδες.

Οι στηρίξεις του τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 28 και 24 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 35 και 41 μονάδες. Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 126 και 121 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 136 και 143 μονάδες.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η μεταβλητότητα και οι εναλλαγές προσήμων στη ζώνη των 500 μονάδων θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά και στη σημερινή συνεδρίαση ύστερα από τη γενναία αντίδραση των τελευταίων ημερών… 

Επίσης, πιθανή ανοδική διάσπαση της αντίστασης των 503 μονάδων θα φέρει αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την ισχυρή βραχυπρόθεσμη αντίσταση των 525 μονάδων.