ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ και ΔΤΡ: Η νέα βραχυπρόθεσμη τεχνική προσέγγιση…

ΜΥΤΙΛ

Το 3 είναι κοντινή στήριξη που δεν πρέπει να σπάσει αν δεν θέλει να βρεθεί και πάλι στο 281 επίπεδο.

Το 328 είναι κοντινή αντίσταση που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 360.

Το stop στην παρούσα στο 274

__________

ΑΛΦΑ

Η πιο ανθεκτική στην πίεση και με τις μικρότερες απώλειες από την ΑΜΚ.

Το 135 που έκλεισε την Παρασκευή είναι στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 126 ή το 122.

Το 148 είναι κύρια αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας φέρει και πάλι στο 164

__________

ΔΤΡ DAILY

Το 25 είναι στήριξη που πρέπει να κρατήσει, αν δεν θέλει να βρεθεί και πάλι στο 22.

Το 33 κοντινή αντίσταση που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 37.

__________

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

Το stop κατεβαίνει στο 126 που διάσπαση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 134.

Κοντινή στήριξη το 124 που διάσπαση θα μας φέρει στο 110.