Με δύο μόλις τεμάχια στο +45% η μετοχή!!!

Με δύο μόλις τεμάχια στο +45% η μετοχή!!!

Δεν πρόκειται για ανέκδοτο, γιατί είναι 100% αληθινό…

Προκειται για την μετοχή της ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔ. που στη συνεδρίαση της Πέμπτης ενισχύθηκε 20% με συναλλαγές ενός τεμαχίου, για να το επαναλάβει την επομένη ξανά με ένα τεμάχιο…

Να σημειωθεί ότι η θυγατρική αυτή εταιρεία της Alpha Bank στο τελευταίο 12μηνο έχει ανοίξει στο ταμπλό μόλις (23) φορές σε σύνολο 250 περ΄’ιπου συνεδριάσεων.

Στο +12,5% η αποδοσή της σε αυτό το διάστημα αφού στις 6 Φεβρουαρίου 2015 διαπραγματευόταν στα 7,2500 ευρώ.

Η εταιρεία αποτιμάται στο ταμπλό σε 109 εκατ. ευρώ… ενώ στις 30/9/2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν στα 114,4 εκατ. ευρώ

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2015: Είχε βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτωντης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 22,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα ΕΒΙΤDA σε 5,4 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο της προηγούμενης χρήσης.ΚΑΙ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενισχυμένα από την αλλαγή του συντελεστή φορολογίας.

Σύμφωνα τώρα με το ενημερωτικό δελτίο της Αlpha, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της πρόσφατης επανακεφαλαιοποίησής της:
α) Έχει δοθεί επίσημη εντολή πώλησης της θυγατρικής σε γνωστό οίκο του εξωτερικού και
β) Η εύλογη αξία του ξενοδοχείου που θα αποτελέσει «οδηγό» για τη διαδικασία πώλησης ανέρχεται στα 170 εκατ. ευρώ, είναι δηλαδή 60% μεγαλύτερη από την τρέχουσα αποτίμηση στο ΧΑ.