Μείωση στο υπάρχον premium στο 0,40%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης

 
Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης, η τελευταία της εβδομάδας και στην Αγορά Παραγώγων, όμως παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι μετακυλίσεις θέσεων, οι συναλλαγές παρουσίασαν καθίζηση τόσο στα συμβόλαια του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (73.735 συμβόλαια).

Στα 12.608 συμβόλαια του δείκτη, αυξήθηκαν οι ανοιχτές θέσεις για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).

Τα συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (συνολικά 6.897, 5.113 για τον Φεβρουάριο και 1.784 για τον Μάρτιο – τιμή εκκαθάρισης για τον πρώτο μήνα, 120,25) κινήθηκε μεταξύ 115 και 120,5 μονάδων, όμως η επιφυλακτικότητα των συναλλασσομένων μείωσε το υπάρχον premium στο 0,4%, σύμφωνα με την τιμή εκκαθάρισης.

Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΟΠΑΠ (613), ΔΕΗ (599), Alpha Bank (11.141), Eurobank (11.847), Πειραιώς (17.791), Εθνική (28.880), MIG (525), Μυτιληναίο (165), ΟΤΕ (805), Ελ. Πετρέλαια (255), Jumbo (205), Ελλάκτωρα (329), Motor Oil (111).

Να σημειωθεί ότι τα αναγραφόμενα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών αφορούν όλους τους μήνες, ενώ ο πίνακας στο τέλος του σχολίου αναφέρεται μόνο στα συμβόλαια επί μετοχών του πρώτου μήνα.

Σύμφωνα με την Alpha Finance, στην Αγορά των δικαιωμάτων υψηλής κεφαλαιοποίησης πραγματοποιήθηκαν μόλις 178 δικαιώματα αγοράς, ενώ η τεκμαρτή μεταβλητότητα ενός μηνός στα at-the-money δικαιώματα ανέβηκε στο 49%.

Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC καθώς το Χ.Α., πλέον, στην συγκεντρωτική κατάσταση του ΗΔΤ δεν δημοσιεύει τους δανεισμούς από την ΕΧΑΕ, είναι: Εθνική (1.691.527 τεμ.). Πειραιώς (6.583.662 τεμ.), Alpha Bank (5.411.784 τεμ.) και Eurobank (3.543.334 τεμ.).

Πηγή: Alpha Finance