Μείωση κερδών 43% το 2015 για τον ΟΤΕ – νέα μείωση δανεισμού

Σε 151,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ στο 2015, μειωμένα κατά 43,2% σε σχέση με τo 2014, λόγω της μειωμένης κερδοφορίας EBITDA, των άνω των 100 εκατ. (προ φόρων) έκτακτων χρεώσεων που σχετίζονται με τα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης το 2015, και των υψηλότερων αποσβέσεων, κυρίως από το αυξημένο κόστος τηλεοπτικού περιεχομένου.

Τα έσοδα του ΟΤΕ  στο δωδεκάμηνο διαμορφώθηκαν στα 3,9 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή υποχώρηση 0,4% ενώ τα EBITDA κινήθηκαν στα 1,22 δισ. ευρώ.

Εξαιρουμένων των εκτάκτων χρεώσεων, τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου θα είχαν ανέλθει σε 240,3 εκατ. το 2015, μειωμένα κατά 24,3% σε σχέση με πέρυσι. Το τέταρτο τρίμηνο, τα προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν κατά 22,7% και ανήλθαν σε 72,3 εκατ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές του ομίλου διαμορφώνονται στα 507 εκατ. ευρώ, εντός του στόχου, παρά τα επιπλέον κόστη για έκδοση και επαναγορά ομολόγων και τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες.

Ο καθαρός δανεισμός του ΟΤΕ  εμφανίζεται μειωμένος στα 0,9 δισ. ευρώ, παρά την αύξηση 2,3% των επενδύσεων, στα 570 εκατ. ευρώ για το έτος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα €0,10 ανά μετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων τον Ιούνιο του 2016, σε σχέση με 0,08 ανά μετοχή που διανεμήθηκε πέρυσι. Το συνολικό ποσό του μερίσματος προς πληρωμή εκτιμάται σε περίπου 49 εκατ.