Λαγκάρντ: Ποιές οικονομίες θα χτυπήσει η πτώση του πετρελαίου

Δεν βλέπει να μπαίνει φρένο στην πτώση των τιμών πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων η Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς εξέφρασε την πεποίθηση της πως η πορεία προς τα κάτω θα συνεχιστεί και σημείωσε πως αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα  «πολλές αναδυόμενες οικονομίες που εξάγουν εμπορεύματα να δεχτούν τρομακτικές πιέσεις».

Όπως είπε σε ομιλία της στο Πανεπιστήμιο του Μέρλαντ, το Ταμείο, θα εξετάσει την σειρά για την ενίσχυση και τη διεύρυνση της χρήση προληπτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Παράλληλα, επισήμανε πως οι αναπτυγμένες οικονομίες θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη στήριξη της ανάπτυξης μέσω της χαλαρής νομισματικής πολιτικής και των δαπανών για υποδομές, ενώ οι αναδυόμενες οικονομίες μπορούν να βοηθήσουν με την ενίσχυση των εσόδων μη-βασικών εμπορευμάτων και να επιτρέπουν μια πιο ευέλικτη συναλλαγματική πολιτική.

Η κ. Λαγκάρντ, κάλεσε για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου παγκόσμιου οικονομικού δίχτυ ασφαλείας για να βοηθήσει τον περιορισμό των επιπτώσεων της επιβράδυνσης της Κίνας, μιας και όπως είπε αυτό που υπάρχει μέχρι τώρα δεν είναι αρκετό.

«Αν και το δίχτυ ασφαλείας έχει επεκταθεί σε μέγεθος και κάλυψη από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, έχει γίνει επίσης πιο ασύμμετρο και κατακερματισμένο» σημείωσε η ίδια.

«Για παράδειγμα, πολλές αναδυόμενες οικονομίες δεν έχουν πρόσβαση στις υφιστάμενες γραμμές ανταλλαγής μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των ανεπτυγμένων χωρών. Αυτή είναι μια σοβαρή πρόκληση, γιατί οι αναδυόμενες οικονομίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα νομίσματα των ανεπτυγμένων χωρών για το εμπόριο και την χρηματοδότηση τους» επισήμανε.