Λήξη στον ftse25 σήμερα και στις 2…πάρα κάτι θα έχει μάχη για το κλείσιμο.

Aνεβάζουμε το stop στο 132 ώρας που διάσπαση και μόνο μπορεί να μας δώσει το 127.

Tο 135 είναι κοντινή αντίσταση, που κατοχύρωση μπορεί να δώσει συνέχιση στο 139 επίπεδο. To οποίο είναι και η κύρια αντίσταση μας.

ΟΠΑΠ, ΟΤΕ. ΕΕΕ και ΤΙΤΚ κάνουν προσπάθειες να βοηθήσουν τον δείκτη, με τον ΟΤΕ να χρειάζεται κατοχύρωση του 727 για αγορά σε μέρα.

Ο τραπεζικός διορθωτικός με χαμηλούς όγκους με τα μάτια στραμμένα στην ΑΛΦΑ μιας και πρώτη διόρθωσε δείχνοντας ότι μπορεί να κάνει και πάλι μία προσπάθεια στο 165.

ff

Λήξη στον f25 σήμερα και στις 2 θα έχει μάχη για το κλείσιμο.

Intraday position long stop 132

_________________________________________________

Support: 132,130. 128, 126,123

Resist.: 135, 137 , 139

Daily spot market position short s/l 155