Λάμψα: Τι έδειξε το δικό της εννεάμηνο

ΛΑΜΨΑ: Σύνολον ιδίων κεφαλαίων 86,4 ευρώ από 83,2 εκατ. στις 31.12.2013 και 84,1 εκατ. ευρώ στις… 31.12.2011. Ο δανεισμός της στα 43,7 εκατ. ευρώ (πέρυσι: 46,8 εκατ.) και τα ταμειακά διαθέσιμά της σε 4,7 εκατ.

Αποτιμάται σε 386,2 εκατ. ευρώ στη τιμή των 18,0800 ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 4,47 και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 0,45.

Τα ebitda ενισχύθηκαν σε 9,1 εκατ. από 5,1 εκατ. ευρώ πέρυσι και ο κύκλος εργασιών στα 36,3 εκατ. από 28,8 εκατ., με την κερδοφορία να υποχωρεί από 3,55 εκατ. σε 3,37 εκατ. ευρώ.