Κ. Κόλλιας (ΟΕΕ): Να νομοθετηθεί αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Την πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη νομοθέτηση ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος, με σαφή ορισμό ημερομηνίας έναρξης-λήξης, εντός του οποίου θα υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις, επανέλαβε ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δεδομένου ότι “έχουμε φτάσει ήδη στις 15 Απριλίου και δεν έχει ακόμα ανοίξει το σύστημα για την υποβολή”.

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, το μέτρο αυτό πρέπει να εφαρμοστεί, με τη δέσμευση όμως ότι θα έχουν δοθεί οι απαιτούμενες οδηγίες, δεν θα υπάρχουν εκκρεμότητες και θα είναι σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα, χωρίς τεχνικά προβλήματα. Γι’ αυτό και στη νομοθετική ρύθμιση πρέπει να προβλεφθεί καταλογισμός ευθυνών για λάθη ή καθυστερήσεις, που οφείλονται στον κάθε αρμόδιο φορέα, είτε από τον δημόσιο, είτε από τον ιδιωτικό τομέα. “Δεν θεωρούμε δίκαιο να επιβάλλονται πρόστιμα στους φορολογουμένους για παραλείψεις και για εκπρόθεσμες υποβολές, για τις οποίες δεν είναι οι άμεσοι υπεύθυνοι. Σε περίπτωση, που υπάρχουν καθυστερήσεις ενημέρωσης από την πλευρά του Δημοσίου, να δίνεται ο απαραίτητος πρόσθετος χρόνος για τις υποβολές”.

Το προτεινόμενο χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος είναι το τετράμηνο, από 1 Μαρτίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά τους δύο τρόπους κοινοποίησης πράξεων και εγγράφων από τη Φορολογική Διοίκηση, ο κ. Κόλλιας επισήμανε ότι εγκυμονεί ο κίνδυνος προστίμων και προβλέπεται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αμφισβήτησης αυτών, για να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή και να χάσουν αυτές τις προθεσμίες, όσοι πολίτες δεν έχουν κουλτούρα συναλλαγών με ψηφιακά μέσα, συνταξιούχοι, μισθωτοί, κ.λπ.

Αναφορικά με την συνυπογραφή της φορολογικής δήλωσης από τρίτους, όταν έχει συνταχθεί από αυτούς έναντι αμοιβής, προτείνεται να τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη ως εξής: “οι φορολογικές δηλώσεις να συντάσσονται και να υπογράφονται και από τον κατά νόμο ασκούντα το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις νόμων και αποφάσεων. Εάν μία φορολογική δήλωση ή μέρος αυτής συντάχθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του φορολογούμενου από τρίτο πρόσωπο, που κατά νόμο ασκεί το επάγγελμα του λογιστή-φοροτεχνικού έναντι αμοιβής, η φορολογική δήλωση συνυπογράφεται από το πρόσωπο αυτό”.

Για το ζήτημα των ποινών-κυρώσεων για παραβάσεις σχετικές με την ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων προς τη Φορολογική Διοίκηση, ο κ. Κόλλιας επικαλέστηκε τη σχετική επιστολή του ΟΕΕ, καθώς “Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο να νομοθετούνται κυρώσεις όταν η εφαρμογή myDATA δεν βρίσκεται ακόμη σε πλήρη λειτουργία. Δεν είναι δίκαιο να νομοθετούνται χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες δεν συνδέονται με το ύψος εσόδων-κερδών, αλλά καθορίζονται οριζόντια μόνο από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα απλογραφικό ή διπλογραφικό”.

Τέλος, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, η δυνατότητα αναβίωσης ρυθμίσεων οφειλών, που είχαν πρακτικά χαθεί, με την αποπληρωμή των εκπρόθεσμων δόσεων, όσες και αν είναι αυτές, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου. Αυτό αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα του ΟΕΕ, αφού πολλοί απώλεσαν τη φορολογική τους ρύθμιση από αμέλεια ή μικρή καθυστέρηση.

Συνολικά για το νομοσχέδιο, ο κ. Κόλλιας είπε πως “πιστεύουμε ότι η συνεχής κωδικοποίηση όλων αυτών των εγκυκλίων και οδηγιών για χρήση, τόσο από τις φορολογικές υπηρεσίες, όσο και από τους φορολογούμενους πολίτες και επιχειρήσεις, θα ενισχύσει το κύρος της φορολογικής διοίκησης και θα βοηθήσει στην εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας των συναλλαγών και εμπιστοσύνης με τις φορολογικές αρχές”.