Κορρές: Με ΔΔΜ 1,55 και P/bv 3,5 + Aνάλυση 2015

ΚΟΡΡΕΣ:

Τα ίδια κεφάλαια – καθαρή θέση μειώθηκαν από 16 εκατ. σε 15 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός στα 28,6 εκατ., μειωμένος κατά 3,3 εκατ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα σε 5,15 εκατ. από 8,4 εκατ. το 2014.
ΑΙΣΘΗΤΑ μειωμένες οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα +2,05 εκατ. ευρώ από τα +14,6 εκατ. του 2014. 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ προσωπικό 303 ατόμων, από 299 άτομα στο 2014, ενώ για αμοιβές κατέβαλε το ποσό των 1,44 εκατ. ευρώ.
Αποτιμάται στο ταμπλό σε 44,8 εκατ. ευρώ με την τιμή της μετοχής στα 3,3000 ευρώ (ΧΑΜ-ΥΨ.12Μ  2,9200 – 4,2500 ευρώ) και στο -12,5% από την αρχή της χρονιάς. 
Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης βρίσκεται στο 1,55  και το P/bv 3,5.
ΚΟΡΡΕΣ-ΣΧΟΛΙΑ:
Με αύξηση των πωλήσεων και της λειτουργικής κερδοφορίας και με θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, έκλεισε το 2015 για τον όμιλο Κορρές.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2015:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 8%, στα 54,5 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές (+22% συγκριτικά με το 2014)
Οι οποίες συνέβαλαν και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του ομίλου και την αύξηση της συμμετοχής της διεθνούς δραστηριότητας στο 46% επί των συνολικών πωλήσεων.
Τα EBITDA, ανήλθαν στα 8,2 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ το 2014, αποτέλεσμα της θετικής πορείας της δραστηριότητας του ομίλου…
Και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ από ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ το 2014.

KORRES

ΣΤΟΧΟΙ:
Η ενίσχυση της εξωστρέφειας θα συνεχίσει να αποτελεί στρατηγικό στόχο για τον όμιλο και το 2016…
Με επίκεντρο τις αγορές όπου η μάρκα Κορρές χαίρει υψηλής αναγνωρισιμότητας με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα, όπως στην Αμερική -τη 2η μεγαλύτερη αγορά για την εταιρεία, εκτός Ελλάδος
Και σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές -Γερμανία, Νορβηγία και Αγγλία. Η Λατινική Αμερική -περιοχή που «εγκαινιάστηκε» επιτυχημένα το β’ τρίμηνο 2015…
Με τη διάθεση των προϊόντων Κορρές στην αγορά της Βραζιλίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής συμφωνίας με την Avon- θα συνεχίσει να αποτελεί πεδίο σημαντικής ανάπτυξης της μάρκας Κορρές.