Και… γενάται τώρα το ΕΡΩΤΗΜΑ…

ΚΑΙ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ…

Υπό τις παρούσες συνθήκες και βάσει με αυτά που όλοι μας λίγο ή πολύ γνωρίζουμε είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για… ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ των ΤΡΑΠΕΖΩΝ;
Και πόσο μάλλον “έγκυροι (sic) οίκοι” να εκδίδουν Συστάσεις αγοράς τραπεζικών αξιών στηριζόμενοι στη σχέση του Price/Book Value;;
ΟΤΑΝ οι τράπεζες έχουν κάνει χρήση ασύστολης μόχλευσης και μία ελάχιστη λ.χ. μεταβολή στη σχέση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων μπορεί να εξαλείψει όχι μόνον μία και δύο φορές αλλά πολλές περισσότερες… ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ τους;;;