Καθοριστικά για την τεχνική ανάλυση το σημερινό κλείσιμο σε ΓΔ και Ftse25

Το κλείσιμο έχει την σημασία του για το ημερήσιο.

Αν καταφέρει και κλείσει πάνω από τις 500 ο ΓΔ και πάνω από το 135.77  ο f25 τότε έχουμε και μέρα με αγοραστικό στους δείκτες.

Επόμενα επίπεδα το 531 και 144 αντίστοιχα.

Σημασία έχει το κλείσιμο και καλό θα ήταν να έχουμε και αυξημένο τζίρο.

Ο τραπεζικός υπολείπεται από τα πρόσφατα υψηλά του, παρόλα αυτά είναι με αγοραστικά σήματα.