Κέρδη εις νέον (Retained earnings)

13.03.2016 08:55
Κέρδη εις νέον ή εσωτερικά κεφάλαια σε μια επιχείρηση είναι ουσιαστικά τα παρακρατηθέντα κέρδη που δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους και χρησιμοποιούνται για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

Η διαφορά με το τακτικό αποθεματικό είναι ότι το δεύτερο το επιβάλλει ο νόμος.

Είναι μία εσωτερική (internal) πηγή κεφαλαίων.

Άλλες, εξωτερικές (external) πηγές χρηματοδότησης είναι:

  • μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια
  • έκδοση μετοχών
  • έκδοση ομολογιών
  • κυβερνητικές επιδοτήσεις

Shortlink:

Contact us | About us | Terms & conditions | Privacy policy
Mikrometoxos 2014