Η Eurobank προειδοποιεί για ανεργία και οικονομία

Προειδοποιητικό καμπανάκι από την Eurobank, όπου το τμήμα αναλύσεων της τράπεζας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για επιβράδυνση του πτωτικού ρυθμού της ανεργίας και της μείωσης του εξωτερικού εμπορίου, ενώ χαρακτηρίζει την τριετία 2013-2016 ως περίοδο στασιμότητας. Παράλληλα η Eurobank σημειώνει την θετική πορεία που ακολούθησε η βιομηχανική παραγωγή.

Στο προοίμιο της ανάλυσης «7 Ημέρες Οικονομία» οι αναλυτές της τράπεζας υπογραμμίζουν ότι: «Το ποσοστό ανεργίας, δηλαδή ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό, διαμορφώθηκε στο 24,59% το Νοέμβριο 2015. Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2015 καταγράφηκε οριακή μείωση 0,06 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014 η πτώση ήταν 1,30 ΠΜ.

Τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται επιβράδυνση στο ρυθμό πτώσης του ποσοστού ανεργίας. Αυτό το στοιχείο, παράλληλα με την πρόσφατη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (χειμερινές προβλέψεις, 4/2/2016) για αρνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2016, σηματοδοτεί ότι στο τρέχον έτος η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας είναι πιθανό να αντιστραφεί. Το γεγονός αυτό αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Για παράδειγμα, το υψηλό ποσοστό των μακροχρονίων ανέργων οδηγεί σε απαξίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου και ως εκ τούτου σε μείωση του δυνητικού προϊόντος της οικονομίας. Επιπρόσθετα, η δυνατότητα της οικονομίας να χρηματοδοτήσει στο μέλλον το ίδιο επίπεδο κοινωνικών παροχών όπως αυτό στο παρόν τίθενται εν αμφιβόλω.

Σύμφωνα με τις χειμερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για τα έτη 2015, 2016 και 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,00%, -0,70% και 2,74% αντίστοιχα. Στην περίπτωση που επαληθευθούν οι εν λόγω προβλέψεις τότε η τριετία 2013-2016 θα χαρακτηριστεί ως περίοδος στασιμότητας. Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις αντίστοιχες χειμερινές εκτιμήσεις του 2015, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης για τα έτη 2015 και 2016 αναμένετο στο 2,5% και 3,6% αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι η αναμενόμενη ύφεση του 2015 τείνει να αποδειχτεί ηπιότερη από τις προβλέψεις των καλοκαιρινών μηνών, πτωτικά ρίσκα για τις προοπτικές της οικονομίας εξακολουθούν να υφίστανται. Η «ανθεκτικότητα» της ιδιωτικής κατανάλωσης σε ένα περιβάλλον αρνητικού ρυθμού αποταμίευσης (από την πλευρά των νοικοκυριών), η συρρίκνωση των επενδύσεων και η μείωση των εξαγωγών αποτελούν “συνταγή” για τη δημιουργία συνθηκών στασιμότητας στο παρόν και νέας ύφεσης στο μέλλον.

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε ετήσια αύξηση 5,19% το Δεκέμβριο 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος το Νοέμβριο 2015 ήταν 2,00%. Για το σύνολο του έτους η μέση ετήσια μεταβολή ήταν 0,65%. Η εν λόγω θετική επίδοση προέρχεται κυρίως από το 2ο εξάμηνο 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι εξαγωγές κατέγραψαν ετήσια μείωση 2,61% το Δεκέμβριο 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος για τις εισαγωγές ήταν -7,91%. Για το σύνολο του έτους οι εξαγωγές μειώθηκαν €1,39 δις ή 5,12% ενώ οι εισαγωγές συρρικνώθηκαν €4,55 δις ή 9,45%».