Η μη διάσπαση των 200 μονάδων έδωσε διόρθωση

Διόρθωση…

Tο 200 δεν μπόρεσε να διασπαστεί δίνοντας διόρθωση.
Το stop μας στο χαμηλό της μέρας σε ωριαίο κλείσιμο (194) που είναι και κοντινή στήριξη και που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 191 ή το 187.
Το 198 και 200 είναι κοντινές αντιστάσεις ενώ κατοχύρωση του δεύτερου μπορεί να δώσει συνέχιση.
Ο τραπεζικός έδωσε διόρθωση μετά από αρκετές μέρες κερδών ενώ η ΕΕΕ έσωσε την παρτίδα στον f25 καθώς συνηθίζει να είναι θετική όταν ο δείκτης πιέζεται.
Θεαματικός ο τίτλος των ΕΛΠΕ με σημαντική τάση ενώ μία κατοχύρωση του 507 μπορεί να δώσει άμεσα συνέχιση προς το 550 με πολύ καλό μεσοπρόθεσμο γράφημα παράλληλα με τον τίτλο της ΜΟΗ.
Η eurobank συνεχίζει και πιέζεται χωρίς να μπορεί να πάρει σε κλείσιμο ούτε το 00450 που είναι σημαντικό επίπεδο.
Intraday position long stop 194
________________________
Support: 194, 192, 190,187
Resist.: 197,199,202,205
Daily spot market position s/l 179

 

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

FAST FINANCE SEC

* ,