Η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει πόλεμο κατά των μετρητών, παραβιάζει την ελεύθερη αγορά…

Ενώ η ΕΚΤ έχει ξεκινήσει «πόλεμο κατά των μετρητών», οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν να αποθησαυρίζουν….τα μετρητά τους αναφέρει η Secular Investor.

.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί στρατηγικές που δεν συνάδουμε τους με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, καθώς η ΕΚΤ έχει καταστεί ο βασικός πόλος της αγοράς.

.
Τα καθαρά έσοδα της Κεντρικής Τράπεζας από το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκαν σε 161 εκατ ευρώ ενώ το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων συνέβαλλε στην αύξηση κατά 9,4% στα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ.

.
Πράγματι, η ΕΚΤ έχει πετύχει ισχυρά κέρδη 1,1 δισεκ. ευρώ, τα οποία κατανέμονται μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήματος. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξάνεται και πάλι με πολύ γρήγορο ρυθμό! Το συνολικό ενεργητικό του ισολογισμού της ΕΚΤ έφθασε στα 2,8 τρισε. Ευρώ στο τέλος του 2015 ή 3,1 τρισεκ. δολάρια.

.
Αυτή είναι μια σημαντική αύξηση σε σύγκριση με μόλις 2,4 τρισεκ. το 2014. Ο ισολογισμός της ΕΚΤ θα συνεχίσει να αυξάνεται  καθώς θα συνεχιστούν οι αγορές περιουσιακών στοιχείων. Την ίδια στιγμή, ο πόλεμος στα μετρητά έχει ξεκινήσει. Αρκετοί αξιωματούχοι και παράγοντες της αγοράς υποστηρίζουν ότι τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ (ή ακόμη και των 200 ευρώ) θα πρέπει να απαγορευτούν,  ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ, ο Larry Summers (Λάρι Σάμερς) θέλει να ξεφορτωθεί το χαρτονόμισμα των 100 δολαρίων.

.
Είναι κατανοητό ότι οι κυβερνήσεις δεν θέλουν να υπάρχουν σε ευρεία κυκλοφορία μετρητά ώστε να αποθησαυρίζουν τα μετρητά τους (και άλλα περιουσιακά στοιχεία) έξω από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα. Το συνολικό ποσό των χαρτονομισμάτων έχει αυξηθεί κατά 57% από το τέλος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αυτό είναι πραγματικά μια ένδειξη ότι οι ευρωπαίοι πολίτες εξακολουθούν να μην εμπιστεύονται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

.
Ας δούμε το παράδειγμα της Πορτογαλίας…
Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, φαίνεται να επιδεινώνεται και πάλι. Η χώρα έχει προσπαθήσει να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ ότι έχει ένα σχέδιο για να επανέλθει η οικονομία στον σωστό δρόμο, αλλά προφανώς η ΕΚΤ, έχει άλλη άποψη. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Πορτογαλίας φαίνεται να έχουν πλήρως αγνοήσει την έκθεση αυτή, ενώ η Πορτογαλία μπορεί να χρειαστεί νέο πρόγραμμα στήριξης, νέο μνημόνιο.

.
Ενώ οι αρχές της Πορτογαλίας έχουν δεσμευτεί να συμμορφωθούν με τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, η προσπάθεια για να μειώσει το βασικό διαρθρωτικό έλλειμμα του προϋπολογισμού πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Η προσαρμογή του διαρθρωτικού ελλείμματος το 2016 αντανακλά την ανεπαρκή προσπάθεια εξυγίανσης.

.
Οι τράπεζες συνεχίζουν να σταθεροποιούν τους ισολογισμούς τους, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι παρατηρήθηκε στο παρελθόν ενώ οι βελτιώσεις στην κερδοφορία είναι μικρή.  Τα υψηλά επίπεδα των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και NPE εξακολουθούν να επιδρούν αρνητικά στην κερδοφορία και τα κεφάλαια.