Ε.Е.: Συμφωνία για νόμο που θέτει όριο εκπομπών μεθανίου στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων

Σε συμφωνία για έναν νόμο ο οποίος θέτει όρια στις εκπομπές μεθανίου στις εισαγωγές πετρελαίου και άνθρακα της Ευρώπης από το 2030 κατέληξε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ασκώντας πίεση στους διεθνείς προμηθευτές για να περιορίσουν τις διαρροές αυτού του αερίου που συμβάλλει σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Έπειτα από ολονύκτιες συνομιλίες, διαπραγματευτές από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν σε έναν νόμο που από το 2030 θα απαιτεί από τους εισαγωγείς αργού πετρελαίου, αερίου και άνθρακα στην Ευρώπη να αποδεικνύουν ότι τα καύσιμα αυτά ανταποκρίνονται σε ένα όριο έντασης μεθανίου. Ο κανονισμός εισάγει επίσης νέες απαιτήσεις για τους τομείς του πετρελαίου, του αερίου και του άνθρακα, οι οποίοι είναι πλέον υποχρεωμένοι να μετρούν, να αναφέρουν και να επαληθεύουν τις εκπομπές μεθανίου, όπως ανέφερε σε σχετική δήλωση το Συμβούλιο της Ε.Ε.

Η συμφωνία υποχρεώνει τους παραγωγούς πετρελαίου και αερίου στην Ευρώπη να εντοπίζουν και να επισκευάζουν διαρροές του μεθανίου κατά τις επιχειρήσεις τους και επίσης περιορίζει σημαντικά τις περιπτώσεις όπου οι εταιρείες καίνε εσκεμμένα ή απελευθερώνουν αχρείαστο μεθάνιο στην ατμόσφαιρα.

Οι κανονισμοί στις εισαγωγές είναι πιθανό να πλήξουν μεγάλους προμηθευτές αερίου, στους οποίους περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, η Αλγερία και η Ρωσία.

Το μεθάνιο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του άνθρακα και βραχυπρόθεσμα ανεβάζει πολύ περισσότερο τη θερμοκρασία. Η ταχεία μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά την τρέχουσα δεκαετία θα καθορίσει εν πολλοίς αν ο κόσμος καταφέρει να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση.

Ο νόμος θα πρέπει να υποβληθεί για τελική έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις χώρες της Ε.Ε., ένα στάδιο το οποίο θεωρείται τυπικό.