ΕΥΔΑΠ: Με ανύπαρκτο δείκτη δανειακής μόχλευσης και book value στα 8,8400 ευρώ

Αποτιμάται σε 575,1 εκατ. ευρώ στη τιμή των 5,40 ευρώ, μετά και το +4,45% της Παρασκευής που συνοδεύτηκε από συναλλαγές 13 χιλ. τμχ αξίας μόλις 70 χιλ. ευρώ.
ΣΤΟ 9μηνο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 245 εκατ. ευρώ από τα 246,4 εκατ. ευρώ του 2014, χωρίς να πάρει βοήθειες από την εφαρμογή των νέων χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές αλλά και από την ζήτηση.
Τα EBITDA ανήλθαν σε 71,8 εκατ. ευρώ, έναντι 73,6 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα κέρδη σε 42,32 εκατ. ευρώ από 40,23 εκατ. το 2014. Η κερδοφορία της ανήλθε σε 42,32 εκατ. ευρώ από 40,6 εκατ. πέρυσι.
Θετικές κατά 43,09 εκατ. ευρώ οι ταμειακές ροές της από λειτουργικές δραστηριότητες (πέρυσι -59,5 εκατ. ευρώ)
Η καθαρή θέση ενισχύθηκε κατά 21,1 εκατ.  στα 942,41 εκατ. ευρώ, με μηδενικές τις δανειακές υποχρεώσεις της και με ταμειακά διαθέσιμα 254,53 εκατ. ευρώ.
Με 0,61 την σχέση P/bv, ανύπαρκτο δείκτη δανειακής μόχλευσης και λογιστική αξία μετοχής στα 8,8400 ευρώ από την οποία απέχει 3,44 ευρώ και σε ποσοστό 64%.
Απασχολεί προσωπικό 2345 ατόμων από 2388 πέρυσι. Για αμοιβές δ/ντικών στελεχών και μελών δ.σ κατέβαλε 110 χιλ. ευρώ.
Με χαμηλά – υψηλά 2015 στα 4,0300 και 7,3500 ευρώ και στο -13,6% με τον ΓΔ στο -21,35%.
Εφέτος έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές 10,42 εκατ τμχ δηλ το 10% περίπου του συνολικού αριθμού. Στα 5,77 ευρώ ο μέσος όρος της τιμής της στο ταμπλό για το 2015.