ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΕΒΕ: Ανακοίνωση τροποποίησης οικονομικού ημερολογίου

Aνακοίνωση Τροποποίησης Οικονομικού Ημερολογίου

     Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης και αναρτήσεως του Οικονομικού Ημερολογίου του 2023, στις 31.10.2023 και στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει την νέα ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 16 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο  και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας 15ο χλμ Λ. Πάρνηθος, 13671 Αχαρνές, αντί του Σάββατου  9 Δεκεμβρίου 2023.

Η «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ»  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.