Ενδεχομένως το ΧΑ βρίσκεται ενώπιον μιας νέας ανοδικής εκτόνωσης η οποία έχει σαν πρώτο στόχο τις 610 μονάδες

Τεχνικά o Γενικός Δείκτης κινήθηκε πλάγια σε σχετικά περιορισμένο εύρος με τις συναλλαγές να παρουσιάζουν αισθητή συρρίκνωση.

Η περιοχή των 550 μονάδων διατηρήθηκε ανέπαφη αφήνοντας σε ισχύ τα αγοραστικά τεχνικά σήματα των κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών.

Ωστόσο η συσσώρευση  έφερε οριακά πλέον τα επίπεδα του Γενικό Δείκτη με τα κομβικά σημεία τάσης του MΑCD με αποτέλεσμα σε δύο εβδομάδες να έχουν εμφανιστεί διαδοχικά σήματα αγορών και πωλήσεων.

Οι ταλαντωτές είναι αποφορτισμένοι από υπερτιμήσεις κινούμενοι σε σχετικά ουδέτερες ζώνες τιμών απεικονίζοντας εμφατικά την εικόνα ισορροπίας που επικρατεί στο ταμπλό τις δύο τελευταίες εβδομάδες στο ΧΑ.

Συμπερασματικά η συσσώρευση είναι θετικό σημάδι για την συνέχεια. Μετά από ένα διόλου ευκαταφρόνητο ράλι τιμών ο Γενικός Δείκτης δείχνει αντοχές σε ότι αφορά την προστασία κάποιων επιπέδων, έχοντας καταφέρει να διαφύγει του μεσοχρόνιου καναλιού καθοδικής τάσης που ξεκινάει από τον Φεβρουάριο του 2014.

Ενδεχομένως το ΧΑ βρίσκεται ενώπιον μιας νέας ανοδικής εκτόνωσης η οποία έχει σαν πρώτο στόχο τις 610 μονάδες.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ